Berete důchod? Od ledna 2020 budete brát o několik stovek víc

Lenka Rutteová     Publikováno 23.10.2019 Aktualita | Finanční mix

Berete důchod? Od ledna 2020 budete brát o několik stovek víc

Průměrný důchod, tedy 13 300 Kč v roce 2019, dozná v roce 2020 zvýšení o cirka 900 korun. Nižší důchody budou navýšeny méně, vyšší důchody samozřejmě více, protože navýšení bylo schváleno coby procentuální. Parametry pro výpočet důchodů už jsou schváleny a pevně dány.

Základní výměra stoupne na 3 490 Kč

Základní výměra důchodu, která je pro všechny stejná a která odpovídá desetině průměrné mzdy, je od ledna 2020 nastavena na 3 490 Kč. Letos je 3 270 Kč, tedy o 220 Kč nižší. Zvýšení základní výměry důchodu odpovídá navýšení průměrné mzdy za poslední rok.

Procentní výměra důchodu se zvýší o 5,2 procenta

K základní výměře důchodu se připočítává procentní výměra důchodu, která stojí na principu zásluhovosti, i když ovlivněném velkou mírou solidarity. Tato procentní výměra důchodu naroste v příštím roce o 5,2 procenta

A k tomu narostou důchody ještě o pevnou částku 151 Kč. Tím chce vláda zajistit, aby důchody vzrostly devíti z deseti penzistům alespoň o 750 korun měsíčně, a to na minimálně 11 450 korun. To opět posune hranici průměrné penze blíže k cíli pro rok 2021, na kdy vláda stanovila, že chce dosáhnout průměrného důchodu ve výši 15 000 korun.

K cíli stále blíže

Vzhledem k tomu, že v roce 2018 byl průměrný důchod 12 418 korun, v roce 2019 to bylo 13 300 korun, v roce 2020 to bude 14 200 korun, tak je nasnadě, že síl stanovený pro rok 2021 je opravdu reálně dosažitelný.  

 

Jak se již dříve vyjádřila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, „rozhodně není spravedlivé a důstojné, aby jakýkoliv senior po 35 letech poctivé práce a odvádění pojistného měl důchod nižší než 10 tisíc korun měsíčně. Těší mě proto, že schválená nadstandardní valorizace pomůže zejména těmto lidem, kteří se velmi často pohybují na hranici příjmové chudoby.“

Mimořádné navýšení pro starší občany se tentokrát nekoná

Senátoři navrhli, aby se důchody zvýšily o tisíc korun všem, kdo je pobírají už 25 let a víc. Tento návrh však neprošel přes schvalovací řízení Poslanecké sněmovny. Od poloviny září je v oblasti výpočtu důchodů v roce 2020 tedy jasno.

Náhradový poměr i tak stále klesá

Přestože se zvyšuje důchod, náhradový poměr klesá. Co je vůbec náhradový poměr? Jde o poměr mezi prvním vyplaceným důchodem a poslední obdrženou čistou mzdou. To je náhradový poměr z pohledu jedince. 

Celospolečenský náhradový poměr pak je poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou. A i přes fakt, že důchody výrazně narostou, náhradový poměr opět klesne. Je sice založen na principu zásluhovosti, ale lidé s vyššími příjmy vždy budou mít náhradový poměr nižší než lidé, kteří celoživotně vydělávali méně.

Poprvé přes půl bilionu korun

Státní rozpočet vydává na důchody cirka třetinu všech svých výdajů. V roce 2020 dosáhne celková suma vyplacená v důchodech poprvé nad půl bilionu, konkrétně se počítá s 509 miliardami korun. Samotné navýšení bude v roce 2020 stát státní pokladnu cirka 31 miliard korun.

Solidární důchody

Průměrné a mediánové hodnoty důchodů v roce 2019 ukazují, že náš důchodový systém je celkem solidární. Zatímco na průměrnou mzdu dosáhne jen malá část pracujících, na průměrný důchod jich dosáhne mnohonásobně více.

Jinými slovy je medián mezd mnohem níže než medián důchodů. A co je medián? To je prostřední hodnota všech za sebou poskládaných mezd nebo důchodů, když je seřadíme podle velikosti. Takže uprostřed se nacházející důchody jsou téměř stejně velké jako důchody průměrné. 

U mezd tomu rozhodně tak není. Zatímco průměrná mzda je na úrovni okolo 34 500 Kč, ta mediánová dosahuje 29 200, z toho u žen jen 26 400 Kč. Průměrné důchody však v roce 2018 činily 12 418 korun, kdežto ten mediánový byl nižší jen o 129 korun

A další tři mají nad 80 tisíc korun měsíčně. V intervalu 50 – 79 tisíc korun jsou vypláceny důchody celkem 45 lidem. Jde vždy o důchody vypočtené před rokem 2015. Pak se totiž změnila pravidla výpočtu, což vedlo ke skutečnosti, že maximální výše nově přiznaných důchodů se od té doby pohybuje „jen“ kolem 30 tisíc korun.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více

Máte dotaz nebo vlastní zkušenost? Podělte se o ni v komentářech.