ČBA rozhodla: splátky hypoték a dalších půjček se na tři měsíce odkládají!

Lenka Rutteová     Publikováno 18.03.2020 Aktualita | Půjčky

ČBA rozhodla: splátky hypoték a dalších půjček se na tři měsíce odkládají!

Děsí vás, jak zaplatíte splátky, když vám koronavirus brání pracovat, ať už jste v karanténě, doma s dětmi, kterým zavřeli školu, nebo jste koronavirem přímo onemocněli? Už se splátek lekat nemusíte, Česká bankovní asociace (ČBA) rozhodla, že lidem, které potkají problémy v souvislosti se šířením koronaviru, nabídnou banky tříměsíční odklad splátek. Týkat se to bude hypoték, spotřebitelských úvěrů a půjček pro drobné podnikatele.

Snazší přečkání krizové doby

ČBA na zasedání prezidia rozhodla, že se tříměsíční odklad splátek jeví jako vhodný nástroj pro přečkání krizové doby. Krize totiž zasáhne celou ekonomiku, nejvíce samotné spotřebitele. České banky mají, podle dlouhodobě prováděných zátěžových testů, schopnost přečkat tříměsíční splátkové prázdniny bez velké újmy, navíc se chystá vládní podpora různých sektorů podle míry, jakou budou koronavirem zasaženy.

Prezidium asociace si je vědomo možných tíživých dopadů epidemie COVID-19 na klienty a potvrzuje, že banky za svými klienty stojí a budou připraveny konkrétně pomoci těm klientům, na které ekonomické důsledky epidemie dopadly. Primárně se banky zaměří na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, protože lze předpokládat, že právě na ně dopadne epidemie nejtíživěji,“ sdělil v tiskové zprávě Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace.

Krok musí povolit ještě ČNB

Zástupci České bankovní asociace zahájili také konzultace s Českou národní bankou. Ta totiž musí postup povolit, respektive jej zohlednit při výkonu dohledu. O podrobnostech odkladu splátek totiž mají rozhodovat jednotlivé banky v konkrétních případech. Nejde o plošné opatření.

Splátky vás ohrozí? Ihned informujte svou banku!

Pokud patříte k lidem, kterým se v souvislosti se šířením koronaviru radikálně sníží příjem, tedy i schopnost splácet, měli byste se co nejdříve obrátit na svou banku, ale i na nebankovní úvěrovou společnost a poradit se s nimi o dalším postupu.

A to i přes fakt, že některé banky se v prvních chvílích proti tomuto opatření postavily, jako byla například Moneta Money Bank. Nakonec však i ona podlehla tlaku způsobenému nervozitou z následku šíření koronaviru a začala se chovat vstřícněji.

Odklad se týká i daňových přiznání

Spousta lidí využívá služby daňových poradců, aby jim dali do kupy daňová přiznání. To se týká jak OSVČ, tak i mnoha zaměstnanců, neboť účetní u zaměstnavatelů nemají povinnost zapracovávat do daňových přiznání snižování daňového základu o platby na pojištění, o dary, o splátky hypotéky nebo stavebního spoření apod.

Avšak vzhledem k šíření koronaviru a opatřením s tímto souvisejícím, je těžké stihnout daňová přiznání včas. To vláda zohlednila v posunutí termínu daňového přiznání, který je v současnosti odhadován na 1. července 2020, jedná se tedy o posunutí termínu o celé tři měsíce.

Součástí liberačního balíčku bude i plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo o splátkování daně, a to do 31. července. Prokazování koronavirových komplikací nebude nutné.

I exekutoři se bojí koronaviru

Exekutorská komora České republiky vydala doporučení všem exekutorům, aby jak z hygienických, tak z lidských důvodů pozastavili takzvané mobiliární exekuce. To jsou exekuce v podobě zabavování majetku přímo v bytech dlužníků.

Velký efekt může mít toto opatření i v částečném zastavení dalšího zadlužování se půjčkami s vysokými úroky, když lidé chtějí souhlasit s tzv. „dobrovolnou splátkou“. Komora doporučuje i odložit jednání s větším počtem účastníků.

Koho se Kodex mobility klientů netýká?

Obecně je Kodex mobility klientů pro všechny klienty bankovního trhu. Ale najdou se samozřejmě i výjimky, jako všude. A těmi jsou závazky, jinými slovy dluhy klienta vůči bance. Pokud máte u banky hypotéku nebo jiný spotřebitelský úvěr, pak velmi záleží na tom, jak byla smlouva s bankou uzavřena. 

Některé závazky jsou přenositelné hned – typicky krátkodobé spotřebitelské úvěry nebo nedoplatky na kreditní kartě či kontokorentu, jinde musíte čekat na konec fixace, to se samozřejmě týká hypoték. Zde má původní banka „navrch“ právě díky tomu, že je klient dlužníkem. 

Něco málo závěrem

Jak si vybrat lepší banku? Pokud nechcete pátrat sami, zkuste využít srovnávače bankovních účtů. Jsou pro vás přehledem o základních parametrech každého účtu, zejména z pohledu bankovních poplatků. Snadno tak najdete běžný účet zdarma.

A pozor na osobní údaje. Banka (i ta stará) musí uchovávat údaje o vaší osobě minimálně deset let (povinnost ukládá zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti). Vy ale můžete bance výslovně zakázat možnost aktivně s vašimi daty nakládat, což znamená, že vás banka již nesmí jakkoliv osobně (třeba telefonicky) kontaktovat s informacemi o svých nových a zaručeně výhodných službách. Vypovědět souhlas se zpracováním osobních údajů musíte písemně, doporučeným dopisem adresovaným přímo staré bance, kde napíšete, že si „nepřejete být kontaktováni za účelem nabídky obchodu a služeb“.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více

Máte dotaz nebo vlastní zkušenost? Podělte se o ni v komentářech.