Češi a pojištění: na sobě a na rodině nám záleží méně než na majetku

Lenka Rutteová     Publikováno 30.11.2021  Průzkum | Pojištění

Češi a pojištění: na sobě a na rodině nám záleží méně než na majetku

Český pojistný trh je typický tím, že více je u nás pojištěn majetek než zdraví a život. A to platí, i když z majetkového pojištění odečteme povinné ručení. I bez něj jsou majetkové pojistky na cirka čtyřnásobku těch životních. V tradičních evropských ekonomikách je přitom životní pojištění základní pojistkou (téměř) každé rodiny. Majetek přichází na řadu až později. Proč? V těchto zemích stát nikdy příliš nepomáhal. Ale minimalistickou roli státu fungujícího v tržním režimu bychom si konečně měli uvědomit i my.

Už nemáme štědrý sociální systém (až na výjimky)

Dlouhé roky žila střední a starší generace Čechů v systému, kdy stát byl ochoten se finančně postarat o všechny, ke komu byl život skoupý. Vynechme teď způsob péče a soustřeďme se jen na finanční stránku věci: pokud došlo na nemoc, větší úraz, dlouhodobou pracovní neschopnost nebo invaliditu, byl zdroj příjmu stále zajištěn na poměrně dobré úrovni. 

Jenže takový sociální systém už dávno nemáme – a mladší generaci, která vyrůstala ve stínu původních návyků svých rodičů a prarodičů, to zatím nikdo příliš nesdělil. Stále se většina lidí spoléhá na zajištění ze strany státu, alespoň co se příjmu v období dlouhodobější pracovní neschopnosti, invalidity nebo ošetřování člena rodiny týká.

Málokdo se zajímá, jak „vysoké“ dávky v takových situacích vlastně může dostat. Teprve až se střetnou realitou negativní životní události, zjistí, že u dlouhodobého poškození těla nemocí či úrazem velmi brzy klesnou na finanční dno (a OSVČ ještě níže). Tehdy už je však na životní pojistku pozdě.


Statistika pojistného trhu ve třetím kvartálu roku 2021

Pojďme si postoj Čechů k pojištění demonstrovat na konkrétní statistice České asociace pojišťoven (ČAP). Jak ukazují souhrnné údaje vykazované dle metodiky ČAP, v září 2021 evidovaly pojišťovny na českém trhu celkem 28,8 mil. pojistných smluv. Z toho bylo 23,9 mil. pojistných smluv neživotního pojištění a 4,9 mil. smluv pojištění životního. Povinné ručení bylo uzavřeno v počtu 8,3 mil. smluv – a řadí se samozřejmě do pojištění neživotního.

Celkové placené pojistné ke stejnému datu dělalo u všech pojistných smluv téměř 111 miliard Kč. Neživotní pojištění se na této částce podílí 74,6 miliardami, z toho téměř 22 miliardy padly na povinné ručení. Životní smlouvy měly předepsané pojistné ve výši 36,2 miliardy Kč.

Česká asociace pojišťoven ve své tiskové zprávě uvádí, že pouze 47 % lidí má sjednané životní pojištění, které by finančně krylo úraz nebo dlouhodobou pracovní neschopnost, smrt a následné zajištění rodiny. Z jejích průzkumů vyplývá, že mladí lidé kolem 20 – 25 let, kdy je založení životní pojistky navíc nejvýhodnější, o tomto kroku vůbec nepřemýšlejí.


Situace se dokonce zhoršuje

Vývoj na trhu se životním pojištěním navíc není v posledních měsících vůbec příznivý. Celkový počet sjednaných smluv totiž klesá. V září 2018 bylo v pojistném kmeni všech životních pojišťoven vedeno 5 237 536 smluv. V září 2019 klesl počet na 5 128 432 smluv životního pojištění, v září 2020 to bylo 5 058 559 pojistných smluv a v září 2021 pak už jen 5 045 464 životních pojistek.   

Klesající trend je poměrně dlouhodobý a pravděpodobně souvisí s „divokými roky“ z doby před současnou regulací jak podmínek, tak zejména výše a způsobu vyplácení provizí „pojišťovákům“ ze sjednaného životního pojištění. Důraz na kvalitu pojištění byl jen minimální – a tak se mnoho lidí spálilo, zejména co se pojistného plnění (ale často i investic) týká. 

Tato zkušenost dokonale ukazuje důležitost správného výběru pojišťovacího zprostředkovatele, který dokáže efektivně pomoci s výběrem toho nejlepšího životního pojištění na míru nejen jednotlivci, ale i celé rodině.

 

Navzdory poklesu počtu smluv předepsané pojistné roste

Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven shrnul pro veřejnost vývoj výše pojistného na trhu životního i neživotního pojištění následovně:

„Meziročně se navýšilo o 4,7 %, když narostlo o 5 mld. Kč. Ve srovnání s 3,6% růstem zaznamenaným za stejné období minulého roku se jedná o vystupňování tempa růstu trhu. Tento výsledek podporuje vývoj v obou hlavních segmentech, tedy jak v životním, tak neživotním pojištění“.

Podívejme se na konkrétní čísla: předepsané pojistné v životním pojištění stouplo meziročně (září 2020 až září 2021) o 2,7 % a dosahuje výše 36,192 mld. Nárůst byl o 948 mil. Kč. Životní pojištění jednak zdražuje a jednak si lidé sjednávají důkladnější krytí. 

Růst předepsaného pojistného u neživotních pojistek také posílil. V meziročním srovnání se předepsalo o 4,055 mld. Kč více, což odpovídá meziročnímu navýšení o 5,7 %. Nejrychleji rostly částky předepsaného pojistného u havarijního pojištění, konkrétně o 6,7 %.

 

Pojišťovny se snaží změnit postoj Čechů k zajištění sebe sama a svých rodin

Informativní kampaň, která se šíří od pojišťoven směrem k běžným lidem, se vyvíjí i na českém trhu. Česká asociace pojišťoven se nově snaží změnit uvažování Čechů emotivním filmem „Počítej se mnou“, který ukazuje, že každému se může v životě něco strašného přihodit. A nést následky takové události je těžké samo o sobě, natož se touto dobou muset ještě starat o finanční přežití…

„Jako asociace dlouhodobě vybočujeme z klasické korporátní marketingové komunikace, která je zaměřená čistě na pozitivním sdělení a musí se jí držet většina firem. My si můžeme dovolit udělat, jak my říkáme, „studii smutku“, kdy chceme pravdivě ukázat, jakým sociálním a emočním důsledkům se musí rodina postavit při ztrátě člena rodiny, tedy ukazujeme nejen silnou citovou ztrátu, ale ve skutečnosti i ztrátu zásadní finanční opory. Ta je bohužel důsledkem nedostatečného finančního zajištění,“ sdělil ke kampani, resp. k filmu Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

 

Invalidita a smrt: pojistit je spíše z úrazu nebo z nemoci? 

Jedna věc je rozhodnout se při životní pojištění, tou druhou je správné nastavení „pojistky“. Jak by mělo vypadat dobře nastavení životní pojištění, ukazuje náš článek Jak si správně nastavit životní pojištění. Teď se jen podívejme, kde lidé dělají nejčastější chybu.

Invalidita a smrt úrazem. To jsou nejčastěji nastavená pojištění. Jsou totiž levnější, což je zdánlivě výhodnější pro klienta. A jsou méně časté, což je velmi výhodné z pohledu pojišťovny. Je nutné vědět, že pokud se ekonomicky aktivní člověk stane invalidním nebo zemře, většinou je to z důvodu nemoci.

Úrazy způsobující invaliditu nebo úmrtí tvoří dlouhodobě jen jednotky procent všech nových úmrtí a invalidity mezi lidmi v pracovním věku. Proto nikdy neváhejte nad připojištěním invalidity a smrti také z důvodu nemoci. Pokud jsou pojištěny „obě smrti a invalidity“, v dokumentu z pojištění je najdete jako „obecnou smrt“ a „obecnou invaliditu“.


Co si odnést?

Ty tam jsou doby, kdy se šlo spoléhat na zajištění příjmu od státu v momentech, kdy jednotlivec nebo rodina čelili dlouhodobé nemoci, následkům úrazu nebo úmrtí některého z ekonomicky aktivních členů. Dnešní podpora státu je (až na výjimky) nastavena na úroveň natolik nízkou, že rozhodně nedokáže zajistit důstojný život, nota bene při současném skokovém růstu cen základních životních potřeb. 

I proto stále více stoupá důležitost živnostního pojištění pro běžné rodiny, zejména ty s dětmi. Přesto se Češi ještě nepoučili a více si pojišťují majetek než vlastní zdraví a život. Stále nám nedochází, že nemoc nebo nehoda může potkat kohokoliv. Změníme se? Pochopíme, že my jsme jediným stabilním zdrojem příjmů, který máme?

Zdroje: Česká asociace pojišťoven / MFČR

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více