Co kryjí životní pojistky v souvislosti s pandemií koronaviru? | Hyperfinance.cz

Co kryjí životní pojistky v souvislosti s pandemií koronaviru?

Lenka Rutteová   Publikováno 13.09.2020 Aktualita| Pojištění

Co kryjí životní pojistky v souvislosti s pandemií koronaviru?

Životní pojištění a nemoc covid-19, to jsou v posledních měsících velmi diskutovaná témata, protože následky covidu někdy jsou někdy až monstrózní. Přestože jde o novou chorobu, na niž každý z nás reaguje úplně jinak, přizpůsobily se pojišťovny obecné poptávce trhu po jejím pojištění, resp. vyslyšely zájem klientů o zahrnutí následků způsobených koronavirem mezi pojistné události.

Každá pojistná smlouva je jiná

Obecné odpovědi, které by pomohly všem, možné nejsou. Každý si totiž uzavřel životní pojištění s trochu jinými parametry, variant nastavení smlouvy o životním pojištění je opravdu hodně. Ale můžeme se podívat, jaké možnosti pojišťovny nabízejí, kde lze mít ošetřovné, kde lze mít plnění z karantény apod. Vše ostatní už je pak na jednotlivých klientech – musejí oslovit svého pojistného zprostředkovatele nebo přímo pojišťovnu s dotazem, na jaká plnění mají nárok.


Projdeme si největší životní pojišťovny na českém trhu a jejich reakci na největší změnu v poptávce po životním pojištění v posledních letech.  Podíváme se, jak která pojišťovna naloží s klientem, který onemocní covidem-19, bude mít trvalé následky, případně zůstane doma ošetřovat dítě, které je v karanténě (ale zdravé).

Upozornění: Informace uvedené v tomto textu se nemusejí vztahovat přímo na vaši smlouvu, protože i v oblasti životního pojištění mají pojišťovny několik produktů s různými pojistnými podmínkami. Současné nastavení navíc může být platné jen pro novější smlouvy, a tedy se stává spíše podkladem pro rozhodování, u koho si pojistku uzavřít a kde rozhodně ne. Cestovní pojištění nespadá do kategorie životních pojištění, proto tu o něm informace nenaleznete. 

Abyste měli jistotu, jak je to přímo s vaší současnou smlouvou, je nejlepším krokem kontaktovat vašeho pojišťovacího poradce (zprostředkovatele), případně volat zákaznické centrum vaší pojišťovny či dostavit se na pobočku. Vždy si předem připravte číslo vaší smlouvy.


Allianz pojišťovna

Pojištění Allianz ŽIVOT kryje i pojistné události vzniklé pandemií nemoci covid-19. Allianz hned na jaře 2020 sdělila ve svém oficiálním vyjádření k situaci: „Jelikož koronavirus způsobuje akutní respirační onemocnění, považuje se za chorobu, a je tedy krytý pojistkami, u kterých vznikne pojistná událost z důvodu choroby.“ Epidemie a pandemie u Allianz vyloučeny nejsou.

Pojistné plnění mohou získat pojištění lidé s pojištěním pro případ pobytu v nemocnici, pro případ pracovní neschopnosti z důvodu nemoci (ale nikoliv karantény), invalidity způsobené nemocí, pro případ smrti. Pojištění nekryje karanténu pojištěného, ani ošetřování dítěte z důvodu karantény.

 

Česká podnikatelská pojišťovna

I u České podnikatelské pojišťovny najdete onemocnění covid-19 mezi virovými chorobami. Ze životního pojištění je proto možné získat pojistné plnění pro případ celodenního ošetřování pojištěného, když vás covid skolí natolik, že se o sebe sami nepostaráte, pro případ pobytu v nemocnici, pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, smrti, ošetřování pojištěného dítěte, které onemocní covidem. 

U ČPP je možné připojistit si u životního pojištění i cestování, tedy cestovní pojištění se stane součástí smlouvy o životním pojištění. Zde jsou pak možná pojistná plnění v souvislosti s onemocněním covid-19 nebo s preventivní karanténou či náhradní dopravou zpět do ČR.

 

ČSOB Pojišťovna

ČSOB pojišťovna se k pojistnému plnění za pojistné události způsobené onemocněním covid-19 staví podobně jako pojišťovna Allianz. Jinými slovy plní pracovní neschopnost, pobyt v nemocnici, smrt, invaliditu z nemoci. Mezi vážnými chorobami ale covid-19 zahrnut není. 

Nutno ale zmínit, že původně byl u ČSOB covid-19 ve výlukách a pojistné plnění se na něj nevztahovalo, protože šlo o pandemii/epidemii, kteréžto jsou u ČSOB z pojištění obecně vyloučeny. Na nátlak klientů však ČSOB otočila a veřejně přislíbila, že zruší výluku pro události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy a že „ poskytne pojistné plnění v důsledku epidemické nebo pandemické nákazy epidemické nebo pandemické nákazy SARS CoV 2, způsobující onemocnění COVID 19 (dále také jen „koronavir“), i přes to, že to pojistné podmínky vylučují“. 

Ošetřování člena rodiny z důvodu karantény nebo pokles příjmů z důvodu karantény tady plněny nedostanete. Ošetřování pojištěného dítěte z důvodu onemocnění covidem tu plněno samozřejmě je.

 

Generali Česká pojišťovna

Kdo má nebo plánuje životní pojištění u Generali České pojišťovny, v souvislosti s covidem tu bude mít nárok na plnění ve spojení s onemocněním jako takovým.  Jinými slovy pracovní neschopnost z důvodu onemocnění covidem-19, invaliditu způsobenou následkem tohoto onemocnění, ztrátu soběstačnosti nebo smrt. Chybí tu ale pojištění hospitalizace z jakéhokoliv důvodu, včetně onemocnění covidem.

Generali Česká však vydala veřejný příslib, že plnit bude i karanténu zdravým lidem nebo rodičům pečujícím v karanténě o zdravé děti. Citujeme z příslibu: „pracovní neschopností se rozumí také dokladem doložená dočasná karanténa nařízená ošetřujícím lékařem, příp. hygienickou stanicí nebo  přímo  dočasná  pracovní  neschopnost  pojištěného,  při  níž  pojištěný  v souvislosti s onemocněním CoVid-19 nevykonává své povolání a dochází tedy ke snížení nebo ztrátě jeho příjmu, a to po dobu zveřejnění tohoto veřejného příslibu na internetových stránkách www.generaliceska.cz“. 

 

Kooperativa pojišťovna

V souvislosti s onemocněním COVID-19 mohou klienti Kooperativy pojištění formou životní pojistky získat plnění v oblasti pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny i sebe sama (pokud covid udeří tak silně, že se i o pojištěného dospělého musí postarat druhá osoba), vážných chorob, hospitalizace, invalidity nebo úmrtí.

Kooperativa se nebrání zařazení následných chorob způsobených koronavirem mezi vážná onemocnění. Dokonce plní i v případě, kdy je pojištěný v karanténě, ale zdráv, případně je v karanténě dítě, o které je nutné se doma postarat, i když je ve skutečnosti zdravé.

Pro plnění z důvodu nařízení karantény je nutno doložit i příslušné formuláře ČSSZ nazvané „Potvrzení o nařízení karantény“ nebo „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“. Jak sama Kooperativa zdůrazňuje ve svém prohlášení: „Můžeme Vás ubezpečit, že neuplatňujeme žádné výluky na pandemie a epidemie.“

 

MetLife Europe 

Pojišťovna MetLife Europe se k pojistnému plnění z pojistných událostí souvisejících s pandemií onemocnění Covid-19 postavila následujícím způsobem: pandemie ani epidemie z pojistných podmínek nevyloučila. 

Proto klient dostane plnění z událostí souvisejících s koronavirem: úmrtí následkem covid-19, závažné choroby způsobené touto infekcí, hospitalizace, invaliditu následkem covidu, dokonce i chirurgický zákrok, pokud je kvůli covid onemocnění nutný a klient ho má zároveň pojištěn.

Plní se samozřejmě i pracovní neschopnost způsobená touto chorobou. Nebude se ovšem plnit nařízená karanténa zdravého člověka a ani ošetřování dítěte, kterému byla karanténa nařízena, ale dítě je zdravé. Formální vyjádření pojišťovny naleznete zde

 

NN Životní pojišťovna 

Na svých stránkách informuje NN Životní pojišťovna, že pandemii koronaviru nemá z pojistných podmínek vyloučenu. Jinými slovy plní všechny nemoci, hospitalizace, pracovní neschopnost, ošetřování i následky nákazy koronavirem v podobě těžké choroby nebo invalidity. 

Životní pojištění u NN pojišťovny se nezaměřuje na ošetřování pojištěné dospělé osoby, na ošetřování dítěte však ano – ve všech případech se ale musí jednat o událost způsobenou samotnou chorobou. Pojišťovna nebude plnit preventivní nařízenou karanténu, pokud nakonec nedojde k onemocnění. 

Jestliže by k onemocnění v průběhu karantény došlo, prohlásila NN Životní pojišťovna, že: „pojišťovna bude postupovat ve prospěch klienta a za datum stanovení diagnózy u připojištění pracovní neschopnosti bude považováno datum počátku této 14denní karantény“.

 

UNIQA pojišťovna

V souboru pojistných událostí krytých pojišťovnou Uniqa najdeme i epidemie a pandemie, vyloučeny nijak nejsou. Proto zde pojištění klienti získají své plnění ve všech situacích souvisejících s onemocněním covid-19. Ale jen s onemocněním. Nařízená preventivní karanténa pojistnou událostí není, a to ani v případě ošetřování zdravého dítěte v nařízení karanténě.

Jestliže klient během karantény opravdu onemocní na covid-19, bude pojišťovna za počátek pojistné události počítat až ode dne potvrzení onemocnění. Všechny ostatní události, tedy úmrtí, invalidita, závažné choroby způsobené infekcí koronaviru, hospitalizace nebo pracovní neschopnost budou dle prohlášení pojišťovny plněny podle částek sjednaných ve smlouvě.

 

Závěrem

Pandemie onemocnění covid-19 ukazuje, že byť je na trhu jeden základní produkt s názvem „Životní pojištění“, najdeme v něm poměrně velké rozdíly i v takové záležitosti, jakou je jeden typ onemocnění postihující v současnosti velkou část pojištěných klientů. Někde je covid jen virovou “příhodou”, jinde s ním počítají i pro plnění závažných chorob.

Někde se proplácí preventivní karanténa, jinde o ní pojišťovny nechtějí ani slyšet. A když během karantény nemoc přece jen vypukne, najdeme pojištění, kde se hradí celý pobyt doma, tedy i s předcházející preventivní karanténou, jinde dostanete zaplaceno jen období, od kdy máte oficiální papír o potvrzení choroby. Že byl někdy problém dostat se na testy dříve než za několik dní, už pojišťovnu nezajímá. 

Situace nám ukazuje, jak důležité je nejen být pojištěn správně, ale i u správné pojišťovny.

 

Zdroje: webové stránky jednotlivých pojišťoven

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více