Další malé firmy mohou dosáhnout na státem zvýhodněné investiční úvěry

Lenka Rutteová     Publikováno 30.01.2018  Aktualita | Půjčky

Další malé firmy mohou dosáhnout na státem zvýhodněné investiční úvěry

Jde o úvěry z programu Expanze, který Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) nyní zpřístupňuje dalším podnikatelům (v dalších oblastech podnikání). Díky tomu firmy mohou snadněji získat úvěr na svůj růst. K výhodným úvěrům se již od roku 2018 dostanou například přepravní firmy, ale také poskytovatelé dalších druhů služeb.

Aktualizace: 24/01/2020

Program expanze funguje od roku 2017

A od roku 2017 také malým a středním podnikatelům usnadňuje přístup k bankovním úvěrům. ČMZRB po prvních sedmi měsících fungování programu obdržela žádosti o úvěry za přibližně 700 milionů korun. To však znamená investiční projekty, jejichž celkové náklady jsou více než 1,5 miliardy korun.

Doposud byl program Expanze otevřen pro podnikatele z oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a velkoobchodu nebo IT. Od poloviny ledna 2018 však již mohou bezúročný investiční úvěr získat i podnikatelé z cestovního ruchu, dopravy, vzdělávání, kultury, zdravotnictví a sociální péče a dalších služeb. Pro velký zájem program stále pokračuje a od 15. 8. 2019 naznal několik změn.

Rozšíření programu posvětilo Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na rozšíření programu Expanze se totiž dohodly Českomoravská záruční a rozvojová banka spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Rozhodnutí přišlo na základě velkého zájmu i ze strany podnikatelů působících v jiných oborech než těch, které od počátku měly k programu přístup.

Zájem byly nejen ze strany podnikatelů v jiných oborech, ale také ze strany podnikatelů, kteří chtěli úvěrem financovat projekty menšího rozsahu. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Úvěr je rozdělen do dvou skupin

Program Expanze podle informací ČMZRB nabízí malým a středním podnikatelům působícím mimo hlavní město Prahu dva typy úvěrů. Co se týká běžných aktivit, což je první skupina úvěrů, jde o:

  • bezúročné a bezpoplatkové investiční úvěry až do výše 45 % oprávněných výdajů
  • výše úvěru je 1 milion až 45 milionů korun
  • splatnost je přitom až sedm let, s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku.
  • pokud je úvěr převážně určen na nemovité věci, je zde možnost splácení až 10 let.

Ale pozor na změny, právě od léta 2019. Jestliže činnost firmy žádající o investiční úvěr patří do skupiny zvláštních podporovaných aktivit, jsou tu ještě lepší podmínky.

  • bezúročné a bezpoplatkové investiční úvěry až do výše 45 % oprávněných výdajů
  • výše úvěru začíná na 650 tisících a může dosáhnout až 60 milionů korun
  • je možnost maximální doby splácení až 10 let, s odkladem splátek jistiny až na 4 roky

A co jsou ony zvláštní podporované aktivity? Jedná se o „zavedení/rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování dřeva poškozeného kůrovcem, podnikatelská centra, materiálové a energetické využití odpadů“.

Úvěr je podmíněn komerční půjčkou

Úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky má i komerční podmínky. Podnikatel se musí na financování svého projektu spolupodílet alespoň z jedné pětiny jiným úvěrem. A ten musí být od některé z komerčních bank nebo leasingových společností. Navíc si musí vybrat mezi těmi, které jsou smluvním partnerem ČMZRB v programu Expanze.

Firma nově dostane finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 2 mil. Kč, pokud patří do první skupiny aktivit. No a při zvláštních podporovaných aktivitách to budou až 4 mil. korun.

Nespornou výhodou programu, respektive úvěru z tohoto programu, patří, vedle jeho bezúročnosti a odkladu splátek jistiny, i bezplatné posouzení žádosti a také možnost předčasného splacení úvěru bez jakékoliv sankce.

K čemu se dá úvěr využít?

ČMZRB na svých stránkách definuje účel úvěru, lze jej využít na tyto tři skupiny nákupů:

  • k pořízení nových strojů a zařízení
  • k pořízení či rekonstrukci staveb využívaných k podnikatelské činnosti
  • k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software
author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více