Do insolvence možná jen na tři roky | Hyperfinance.cz

Do insolvence možná jen na tři roky

Lenka Rutteová   Publikováno 28.02.2022 Rada| Finanční mix

Do insolvence možná jen na tři roky

V posledních letech se v oblasti insolvencí odehrála spousta změn, které pro vás sledujeme. Jednou z těch, která je teprve „na stole“, je zkrácení oddlužení z 5 na 3 roky. Nejde ani tak o politický program vládnoucích stran, jako o implementaci požadavku Evropské unie. Evropští představitelé jsou totiž toho názoru, že 3 roky jsou adekvátní dobou pro řešení dluhů formou oddlužení. Podívejme se, co pravděpodobně bude v nejbližších letech schváleno.

V současnosti se člověk oddlužuje 5 let

Současná délka oddlužení je nastavena na 5 let s tím, že některé skupiny obyvatel mají výjimku a oddluží se již za tři roky. K výjimkám patří třeba senioři nebo lidé, kteří za 3 roky splatí 60 % svých dluhů. Od července 2021 se však délka oddlužení sjednotí na 3 roky pro všechny.

Zachová se klauzule, že dlužník nemusí splatit žádný předem daný podíl ze svých dluhů, pouze musí být věřitelům po celou měsíčně spláceno alespoň minimum, které se rovná měsíčním poplatkům pro insolvenčního správce. Ty činí zhruba 1 100 Kč měsíčně, tedy dalších 1 100 Kč musí dlužníky vyšetřit pro splátky dluhu.

Další podrobnosti o insolvenci, resp. oddlužení, najdete v našem rozsáhlém článku Insolvence 2022. je psán formou otázek a odpovědí, takže můžete rozkliknout jen ty pasáže, které vás právě zajímají.

Snaha je podmínkou i nadále

I nadále se bude u soudu posuzovat, zda dlužník v insolvenci po celou dobu vyvíjel veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat. Pokud za tři roky splatí 30 % svých dluhů (jistiny), bude jeho oddlužení jisté. Kdo splatí méně, o něm bude soud rozhodovat na základě hodnotící zprávy od insolvenčního správce.


Podnikající osoby se k insolvencím dostaly teprve od dubna 2020

Teprve od dubna roku 2020 bylo pětileté oddlužení zpřístupněno i pro osoby, které mají dluhy z podnikání. Hned za rok a pár měsíců se mohou pravděpodobně těšit na další změnu, a to je právě zkrácení trvání insolvence. Návrh novely zákona je totiž stále ve stádiu schvalování.

 

Zkrácení oddlužení nezabrání ani protahování prodeje dlužníkova majetku

Po třech letech bude možné u dlužníka s oddlužením formálně skončit a osvobodit jej od zbylých dluhů, a to i v případě, že dojde k významným průtahům při zpeněžování jeho movitého i nemovitého majetku.

"V novém procesním schématu oddlužení lze dlužníka osvobodit, přestože v okamžiku splnění předpokladů pro osvobození dosud nebylo dokončeno zpeněžení majetku náležejícího do majetkové podstaty. Nedojde-li k přerušení či prodloužení průběhu oddlužení iniciovanému zpravidla ze strany dlužníka, bude dlužník osvobozen nejpozději po třech letech od schválení oddlužení. Ve zpeněžování lze pokračovat i po osvobození dlužníka," sdělil médiím mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

 

Prioritní jsou dávky výživného, pak náklady insolvenčního řízení, pak teprve další exekuce

Alimenty nebude nutné platit z nezabavitelné částky, pokud dojde na exekuci dlužníkovy mzdy. Ano, i v oddlužení může přijít nová exekuce za nové dluhy. V takovém případě se budou podle nových pravidel od července 2021 nejprve odvádět pohledávky výživného, pak náklady insolvenčního řízení.


Teprve pak přijde řada na exekuční srážky, po kterých dlužníkovi musí zbýt tzv. nezabavitelná částka. To podle návrhu Ministerstva spravedlnosti usnadní dlužníkům s exekucí přístup do procesu oddlužení.

Na závěr dodejme, že zkrácení oddlužení a jeho zpřístupnění fyzickým osobám s dluhy z podnikání jsou u nás zaváděny na základě předpisů EU.

Podívejte se jak zjistit, jestli jste vedeni v Insolvenčním rejstříku ISIR. Připravili jsme pro vás fotonávod krok za krokem. Zajímat by vás také mohl rozdíl mezi insolvencí a exekucí. Malý opravdu není.


Zdroje: Exekuce-insolvence.cz / Idnes.cz / Podnikatel.cz

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více