Dosáhnete na 25 000 Kč od vlády?

Lenka Rutteová     Publikováno 15.04.2020  Aktualita | Finanční mix

Dosáhnete na 25 000 Kč od vlády?

Vláda nakonec po několikerých úpravách schválila kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 000 Kč, coby jednorázovou platbu za toto období. Zatím se čeká na jednání Parlamentu, který pravděpodobně přijme tento program v podobě zákona. Realizace je očekávána od cirka 12. dubna. Administrace bude probíhat přes Finanční správu. Pro koho je kompenzační bonus určen, jak se o něj bude žádat a jak souvisí třeba s podporou v nezaměstnanosti nebo se sezónním podnikáním? Podívejme se na to pěkně popořadě.

Přímá podpora pro zasažené OSVČ

Přesně takto je bonusový program „Pětadvacítka“ také nazýván, tedy jako Přímá podpora pro zasažené OSVČ. Podle Michala Žurovce, ředitele odboru Vnější vztahy a komunikace, byl tento program konzultován s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Komorou daňových poradců ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

Podstatou přímé podpory je dubnová jednorázová výplata osobám samostatně výdělečně činným ekonomicky zasaženým opatřeními proti šířením koronaviru, a to v částce 25 000 Kč nebo nižší. Ponížení částky nastane za dny, kdy (původní) OSVČ pobírala podporu v nezaměstnanosti.

Souběh s podporou v nezaměstnanosti totiž možný není. Ale souběh s ošetřovným možný je.

Podpora navazuje na dřívější podpůrná opatření, o kterých jsme vás již informovali. Parametry pro získání tohoto bonusu jsou nastaveny velmi benevolentně, a tak na ně dosáhne opravdu široká skupina těch, kdo neměli úspory, najednou přišli o příjmy a pomoc potřebují. Obávaní černí pasažéři se jistě také najdou. Jenže obecnými podmínkami je vyloučit nelze, zde může zafungovat jen a pouze morálka.

Jaké požadavky je nutno pro získání bonusu splnit?

Požadavky byly v tiskové zprávě Ministerstva financí definovány věcně a stručně, nad jejich splněním či nesplněním proto není nutno složitě dumat. Ve výsledku budou mít na kompenzační bonus z programu Pětadvacítka nárok OSVČ, kteří:

  • vykonávají svou činnost jako hlavní
  • vykonávají svou činnost jako vedlejší (invalidní a starobní důchodci, podnikatelé na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo pečující o postiženou osobu)
  • pobírají ošetřovné
  • pracují navíc na DPP nebo DPČ
  • fungují jako zaměstnavatelé
  • doloží čestné prohlášení se splněnými výše napsanými podmínkami
  • také pracující studenti do 26 let

Nárok nemají zaměstnané OSVČ, které své podnikání provozují pouze jako přivýdělek. Pomoc je určena těm, kdo ztratili příjmy pro svou obživu. Zaměstnanci mohou využít státní program Antivirus, který nabízí například ošetřovné, odložení splátek nebo mimořádná okamžitá pomoc.


Jak bude podpora vyplacena?

Podporu vyplatí stát oproti vyplněné žádosti, u které se předpokládá délka max. jednu stranu, ale s čestným prohlášením, že OSVČ spadá do skupiny živnostníků zasažených opatřeními v souvislosti s Covid-19, výplata proběhne převodem na účet uvedený v žádosti.

U ošetřovného pro OSVČ vláda předvedla, že jednoduché formuláře umí. Vyplněno bylo snad ani ne za minutu.

Bonusovým obdobím je 12. března do 30. dubna 2020 s tím, že výše výplaty odpovídá 500 Kč na den, ovšem pozor, nesmí kolidovat s podporou v nezaměstnanosti – ta nemá s OSVČ nic společného. Proto ti, kdo byli v bonusovém období na podpoře v nezaměstnanosti, odečtou z celkového počtu bonusových dní právě ty dny, po které jim náleží podpora v nezaměstnanosti, resp. ty dny, co byli vedeni na úřadu práce. Ve formuláři se žádost o bonus bude vyplňovat za jednotlivé dny (budou se zaškrtávat).

Kde žádost najít a kam ji vůbec zaslat?

Žádost bude v nejbližších dnech představena Finanční správou na jejích stránkách https://www.financnisprava.cz/.

Kam poté žádost poslat? Podobně jako u ošetřovného pro OSVČ to půjde elektronicky nebo fyzicky. Vytisknutou a podepsanou žádost bude možné odeslat doporučenou poštou, kdy adresátem bude podání Finanční správa, přinést ji na podatelnu či do sběrného boxu umístěného před Finančním úřadem.

Co se elektronického podání týká, nabízí Finanční správa tyto možnosti: prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO). Zda bude možné odeslat emailem s elektronickým podpisem, o tom se Ministerstvo financí zatím nezmiňuje.


Co je cílem kompenzačního bonusu pro OSVČ?

Ministryně financí Alena Schillerová představila tento bonus následovně: „Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč za den. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období.“

Ovlivní kompenzační bonus čerpání slevy na poplatníka v daňovém přiznání za rok 2020?

Mnoho OSVČ jistě napadlo, zda čerpání z programu Pětadvacítka znemožní využití slevy na poplatníka v daňovém přiznání za rok 2020. Ministerstvo financí však ujišťuje, že: „Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy.“

Jak to je s živnostníky, kteří podnikají pouze v sezoně?

I na tyto živnostníky se dostane. Přestože mají živnost aktivní pravidelně jen několik měsíců v roce, neboť fungují v sektoru, kde je podnikání sezónní, bylo na ně pamatováno a kompenzační bonus získají, když o něj požádají.

I pokud OSVČ čerpala podporu v nezaměstnanosti před bonusovým obdobím a v bonusovém období nikoliv, nebude mít „předbonusová“ podpora v nezaměstnanosti vliv na výši vyplaceného bonusu. Živnost mohla být přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více