Financování z COVID a COVID II vázne. ČMZRB rozšířila spolupráci

Lenka Rutteová     Publikováno 20.05.2020  Aktualita | Půjčky

Financování z COVID a COVID II vázne. ČMZRB rozšířila spolupráci

Českomoravská záruční a rozvojová banka již v březnu spustila systém přijímání žádostí o podporu z programu COVID, a to formou provozního podnikatelského úvěru. Zanedlouho nato přidala COVID II. Jenže ani měsíc po zahájení příjmu žádostí není kladně vyřízena ani šestnáctina z nich. V čem je problém?

Co jsou COVID a COVIDII?

Pravděpodobně všichni již slyšeli o bezúročných úvěrech pro podnikatele zasažené koronavirem s názvy COVID a o zárukách za provozní úvěry pro podnikatele s názvem COVID II. Pro jistotu si však zopakujme jejich parametry, rozdíl mezi nimi totiž až tolik známý není. Zatímco COVID je přímo bezúročný úvěr od státu, COVID II je státní ručení za podnikatele při vyřizování komerčních bankovních úvěrů a státem zaplacený úrok do výše 1 milionu Kč.


COVID

Program COVID má za cíl usnadnit přístup k provoznímu financování malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Získat jej mohou ti podnikatelé, u nichž došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

COVID je bez úroků a bez poplatků, tedy jeho RPSN je rovno nule. Žádat bylo možné o částky od půl milionu do 15 milionů korun, úvěr má splatnost 2 roky s možným odkladem splátek na až 12 měsíců, přičemž pokrýt se jím může až 90 % způsobilých výdajů projektu, pokud budou peníze použity na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob nebo na další provozní výdaje.

COVID II

Následný program COVID II je zárukou státu za podniky a živnostníky, kteří žádají o komerční úvěr u banky. I zde se jedná o podniky a živnostníky, kteří byli ekonomicky omezeni v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Cílem záruky je zafinancovat náklady na mzdy a energie, úhrady dodavatelsko-odběratelských vztahů, předfinancování pohledávek, ale také například pořízení materiálu, zásob a dalšího prodného majetku. Úvěr může být určen i na financování nájemného, přestože bylo zákonem do konce června jeho placení odloženo. Doplaceno však nájemné musí být do konce roku 2020.

Stát se prostřednictví Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) zaručí podnikatelům a podnikům za úvěry až do výše 80 % jistiny (výše půjčky), s tím, že se může jednat maximálně o 15 milionů korun (minimum omezeno není). Stát dá podniku také finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše jednoho milionu korun, ručit bude po dobu tří let.

Pouze u spolupracujících bank

Záruku stát poskytne jen na úvěry vyřízené u spolupracujících bank, a těmi podle zveřejněného seznamu na stránkách ČMZRB jsou:

 • Banka CREDITAS a.s.
 • Česká spořitelna, a. s.
 • Československá obchodní banka, a. s.
 • Equa bank a.s.
 • Expobank CZ a.s.
 • Fio banka, a.s.
 • J & T BANKA, a.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • MONETA Money Bank, a. s.
 • Oberbank AG pobočka Česká republika
 • PPF banka a.s.
 • Raiffeisenbank a.s.
 • Sberbank CZ, a.s.
 • TRINITY BANK a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb
 • Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha
 • Waldviertler Sparkasse Bank AG

ČMZRB posílilo spolupráci na vyhodnocování žádostí

Jak informoval server iRozhlas.cz, záchranné programy COVID pro podnikatele váznou. Jako hlavní důvod bylo zmíněno robotické vyhodnocování žádostí, které byly plné formálních chyb, proto je program zamítal.

Možné problémy s automatikou potvrdil i předseda představenstva ČMZRB Jiří Jirásek: „Abychom zvládli zpracovat a zkontrolovat žádost v rozumném čase, tak jsme na zpracování nasadili roboty. Automaticky registrovali, případně vyřazovali. A pokud se ukáže, že robot to třeba nevyhodnotil optimálně, tak se na to podíváme.“

A dívají se. Do procesu vyhodnocování žádostí byly nově přizvány:

 • CzechInvest
 • ČEB (Česká exportní banka)
 • SFŽP (Státní fond životního prostředí)
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Smart Complience, s. r. o.

Jak ČMZRB uvádí, díky tomu bude zpracování žádostí rychlejší. Tak doufejme, že to tak opravdu bude. Strojové vyhodnocování prostě netoleruje formální chyby, kterých čeští podnikatelé pravděpodobně udělali při podávání žádostí více než dost. Vždyť ze 32 tisíc podaných žádostí bylo kladně vyřízeno zatím jen 200 z nich. Většina podnikatelů se tak dočkala zamítnutí – a jistě ne proto, že by nesplňovali podmínky koronavirových komplikací.

Zdroje: cmzrb.cz/irozhlas.cz/vlada.cz

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více