Firmy a živnostníci v nouzovém stavu a karanténě? Pomoc přichází

Lenka Rutteová     Publikováno 01.04.2020  Aktualita | Finanční mix

Firmy a živnostníci v nouzovém stavu a karanténě? Pomoc přichází

Slyšeli jste již někdy o Kodexu mobility, který se v České republice, tedy na jejím bankovním trhu, zavedl již v roce 2009, nejprve jako nepovinný, ale od března 2017 coby zcela povinný standard chování banky?  Oficiální název je Standard mobility klientů a jeho autorem je Česká bankovní asociace. Víte, k čemu tento standard (kodex) banky zavazuje? A co z toho plyne pro vás, jaké výhody nebo nevýhody? Podle názvu kodexu je jasné, že se týká přecházení klientů mezi bankami. Je nastaven tak, aby byl proces pro klienty co nejjednodušší a hlavně provedený bez chyby. Pojďme si jej představit.

Kdo na krizi způsobené Covid-19 vydělá?

Cirka 17% ekonomiky tvořených firmami z oblasti výroby a prodeje základních životních potřeb, léků, ale také provozování zdravotnických a ošetřovatelských služeb jsou těmi, koho současná krize ekonomicky posílí, hovoříme samozřejmě o soukromých společnostech typu lékárny, supermarkety, soukromé služby v oblasti ošetřovatelství. Veřejné zdravotnictví sem zahrnout nelze.

Zbývajících 83 % ekonomiky, především firmy z oblasti těžkého průmyslu, výroby spotřebního zboží (vyjma zboží denní potřeby), prodeje v oborech, kde platí zákaz činnosti z důvodu karantény, osobních služeb typu kadeřnictví, restauračních zařízení, dále administrativních či dokonce i poradenských služeb, patří k těm, kterým hrozí ztráty. Významné, až existenci ohrožující ztráty.

A právě k postiženým firmám, jejich zaměstnancům a k živnostníkům směřuje plánovaná pomoc státu. Již jsme informovali o plošném prominutí pokut za pozdní podání daňového přiznání nebo o možném odkladu splátek úvěrů až na tři měsíce.

Finanční podpora přímo od státu

Vláda zveřejnila informace o tom, jak plánuje přispět zaměstnavatelům, kteří nemohou přidělovat práci kvůli krizovému stavu a které epidemie korona viru oslabuje. Program s názvem Antivirus, kterým se finanční podpora bude realizovat, má ochránit pracovní místa.

Jak vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová: „Cílem je, aby kvůli současné situaci nikdo nepřišel o práci. Aby firmy nemusely propouštět a aby občané věděli, že se na stát mohou spolehnout.“

Co je v plánu proplácet firmám?

Zejména náklady na nařízenou (individuální) karanténu, ve které má zaměstnanec nárok na 60 % své mzdy, jenže prvních 14 dnů proplácí zaměstnavatel formou náhrady mzdy. Stát bude celých 14 firmám kompenzovat.

Dále jsou společnosti, kde není možné přidělovat práci kvůli krizovému stavu, což jsou zavřené obchody, restaurace, osobní služby apod. Zde bude stát firmám posílat 80 procent vyplacené náhrady mzdy, neboť jde o překážku na straně zaměstnavatele, přestože je vynucená zvenčí. V tomto případě má zaměstnanec nárok na plnou mzdu, takže zaměstnavatel bude doplácet „jen“ 20 %.

Stát přitom umožní kombinaci obou forem podpory, protože i v zavřeném obchodě či restauraci může být zaměstnán někdo, kdo ještě před nuceným uzavřením musel do karantény. Zatím se ovšem neví, zda jde o procenta z hrubé mzdy nebo ze mzdy i se všemi odvody. Právě v tom je totiž velký rozdíl, jak víme, odvody jsou u nás nemalé. A povinné.

Poklesy tržeb způsobené nedostatkem poptávky nebo nedostatku surovin a jiných vstupů

Mnoho firem není postiženo přímo nařízenými omezeními z nouzového stavu, ale z toho plynoucím poklesem poptávky nebo poklesem výroby a prodejů proto, že se nedostává vstupních zdrojů od dodavatelů, kteří byli korona virem také postiženi, a to v mezinárodním měřítku. O pomoci těmto firmám vláda jedná, lze předpokládat, že doputuje i sem. V plánu je z pomoci státu pustit do oběhu cirka bilion korun.

Bezúročné půjčky podnikatelům

Cirka deset miliard korun je v plánu nabídnout podnikatelům jako bezúročnou půjčku, kterou zprostředkuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Jejich poskytování se rozjelo 16. března, je nutno o půjčku individuálně zažádat. Nicméně od 16. do 18. března přijala ČMZRB již 3 200 žádostí s objemem nad 10 miliard korun. Dá se tak počítat s navýšením celkové vyhrazené částky.

Odvody na sociální pojištění na půl roku odpuštěny

OSVČ pravděpodobně budou mít na půl roku odpuštěny odvody na sociální pojištění (pozor, zdravotního pojištění se to netýká). I tento krok vzešel od ministerstva financí. V případě sociálního pojištění ušetří OSVČ minimálně 2 544 Kč měsíčně.

OSVČ jsou v tuto chvíli jednou z nejvíce ohrožených skupin pracujících, protože často nemohou vůbec pracovat a současně nemají nárok například na náhradu mzdy jako zaměstnanci. Jako vláda se musíme postarat především o to, aby se lidé neocitli v existenčních problémech. To se týká zaměstnanců i OSVČ. Cílem snížení odvodového zatížení OSVČ je umožnit jim překonat toto kritické období při udržení podnikání a v plném rozsahu zachovat jejich schopnost pokračovat v něm i po skončení současných omezení. Pro OSVČ, které již za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude v případě schválení zákona na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září,“ sdělila médiím Maláčová.

Koho se Kodex mobility klientů netýká?

Obecně je Kodex mobility klientů pro všechny klienty bankovního trhu. Ale najdou se samozřejmě i výjimky, jako všude. A těmi jsou závazky, jinými slovy dluhy klienta vůči bance. Pokud máte u banky hypotéku nebo jiný spotřebitelský úvěr, pak velmi záleží na tom, jak byla smlouva s bankou uzavřena. 

Některé závazky jsou přenositelné hned – typicky krátkodobé spotřebitelské úvěry nebo nedoplatky na kreditní kartě či kontokorentu, jinde musíte čekat na konec fixace, to se samozřejmě týká hypoték. Zde má původní banka „navrch“ právě díky tomu, že je klient dlužníkem. 


A co slibované ošetřovné?

Zákon, který bude odpuštění odvodů na sociální pojištění ošetřovat, by se měl projednávat ve stejném termínu jako návrh na prodloužení ošetřovného a jeho rozšíření na rodiče dětí mladších 13 let a na OSVČ. Nárok budou mít i ti živnostníci, kteří si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění.

Pokud živnostník nemůže z důvodu péče o dítě nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, bude mít nárok na ošetřovné od státu ve výši 424 Kč denně, za měsíc jde o 13 144 Kč za měsíc s 31 dny (ošetřovné je vypláceno i za víkendy). Na ošetřovné ale nárok nebude, pokud jej čerpá druhý z rodičů. Žádosti se budou elektronicky podávat na živnostenských úřadech, výjimečně v papírové podobě.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více