Jaký vliv měla nouzová opatření na schopnost Čechů splácet půjčky?| Hyperfinance.cz

Jaký vliv měla nouzová opatření na schopnost Čechů splácet půjčky?

Lenka Rutteová   Publikováno 11.10.2020 Rada| Půjčky

Jaký vliv měla nouzová opatření na schopnost Čechů splácet půjčky?

Každé čtvrtletí vydává Czech Credit Bureau, které spravuje registry dlužníků (BRKI a NRKI), takzvaný Barometr úvěrového trhu. Byli jsme velmi zvědaví na vývoj ve druhém čtvrtletí roku 2020, kdy se plně promítla nouzová opatření jednak v podobě snížení příjmů, jednak v podobě splátkového moratoria nebo možnosti odložit platby nájemného, ale též státních podpor. Pojďme se tedy podívat, jak se nouzová opatření v ČR podepsala na schopnosti splácet dluhy.

Až do prvního čtvrtletí 2020 byly trendy pozitivní

Díky velkým změnám na úvěrovém trhu, které přinesla nová podoba zákona o spotřebitelském úvěru, se trh s půjčkami vyvíjí již několik let pozitivně, alespoň co se schopnosti splácet týká. Na podvodné nabídky se sice dá narazit ještě poměrně často, ale pokud klient využije služeb ověřených poskytovatelů, které najde třeba v online srovnávači, s jistotou ví, že půjde o úvěr se všemi parametry, které vyžaduje zákon. A i díky tomu se zvyšuje schopnost klientů půjčky splácet.


 

Dalším parametrem důležitým pro zlepšení je dlouhodobější růst příjmů českých domácností. Proto až do prvního čtvrtletí roku 2020 nepřetržitě klesal objem úvěrů ohrožených nesplácením (úvěry, kde se nesplácí vůbec, nebo kde dlužník nezaplatil již tři po sobě jdoucí splátky). Zůstal ale vývoj pozitivní i ve druhém čtvrtletí, kam zasáhla pandemie a s ní související nouzová opatření?

 

Celkový dluh rostl i v nouzovém stavu

Druhé čtvrtletí roku 2020 přineslo podle Bankovního a Nebankovního registru dlužníků rekordní celkové zadlužení Čechů, poprvé nad 2,5 bilionu korun, konkrétně 2,52 bilionu. To hlavně díky možností online vyřizování půjček, kdy zcela odpadá nutnost návštěvy poboček. Dlouhodobé úvěry (půjčky na bydlení) dosáhly poprvé hranice dvou bilionů, tedy 2,03 bilionu korun, zbylých 492,3 miliardy korun pak jsou úvěry krátkodobé, určené na spotřebu.

V procentuálním vyjádření tempa růstu konstatují v Barometru úvěrového trhu, že dlouhodobý dluh Čechů vzrostl ve druhém čtvrtletí tohoto roku o 7 % (ve srovnání se stejným obdobím roku 2019), ten krátkodobý pak pouze o 2 % - sem se tedy pandemie promítla nejvíce, v prvním čtvrtletí tohoto roku totiž narostlo krátkodobé zadlužení o 3,5 %.

Krátkodobé úvěry zaznamenaly v jediném kraji pokles, v ostatních také rostly

Když do dvouprocentního růstu krátkodobého zadlužení promítneme inflaci, výsledkem bude reálný pokles. Najde se i kraj, kde krátkodobé zadlužení obyvatel kleslo, a tím je Vysočina. Pokles činil -1,9 procenta. V ostatních krajích objem krátkodobých půjček rostl, právě i v nouzovém stavu.

Zadlužilo se méně lidí

Přestože se celkové zadlužení zvyšuje, a výjimkou nebylo ani druhé čtvrtletí tohoto roku, počet dlužníků mírně klesá. Navyšuje se totiž průměrná vypůjčená částka na jednoho klienta. V barometru tak vidíme, že průměrný krátkodobý dluh na jednoho klienta se oproti roku 2019 zvýšil o 5 % (na 208 870 Kč), a že průměrný dlouhodobý dluh narostl dokonce o 7,8 % (na 1 834 766 Kč). Důvod vyššího nárůstu je zde jasný, zejména prudce rostoucí ceny nemovitostí a ceny ve stavebnictví.

Obr. 1: Ohrožený dluh fyzických osob ve 2. čtvrtletí r. 2020

/data/hyperfinance.cz/multimedia/documents/celkovy-objem-ohrozeneho-dluhu.png

Zdroj: Czech Credit Bureau

Jak se nouzový stav promítl do splácení?

Splácení dlouhodobých úvěrů se během nouzového stavu nijak nezměnilo, stále jsme schopni je splácet lépe a lépe. Důkazem i obrázek 1, kde Barometr ukazuje vývoj ohroženého dluhu. Vidíme tu další pokles v oblasti dluhu ohroženého nesplácením, a to dokonce o -7,2 procenta, ale i pokles v ohroženém celkovém dluhu, který dělá -1,9 %.

Celkově je nesplácením ohroženo asi 31 miliard korun, ze 72 % jsou to peníze z krátkodobých půjček. Do výsledků jsou, podle vyjádření Přemysla Cenkla, Marketing Directora společnosti Czech Credit Bureau, již zahrnuta opatření vydaná během nouzového stavu, zejména splátkové moratorium.

Jak jsme již psali, největší problémy s půjčkami s placením nájmů, mají v době koronakrize převážně samoživitelské rodiny, kde rodič má pouze vlastní příjem, který ještě ke všemu plynul ze sektoru těch služeb, jejichž poskytování bylo během nouzového stavu zakázáno.

Nesplácení spotřebních úvěrů se zhoršilo

Dlouhodobé půjčky splácíme stále zodpovědněji, ale u úvěrů na spotřebu se situace poprvé po dlouhé době obrátila, ohrožený dluh vzrostl. Sice jen o 0,3 procenta, ale i to je růst. Naštěstí klesl alespoň celkový ohrožený dluh o 0,6 miliardy - oproti stejnému období roku 2019.

Obr 2: Podíl klientů s ohroženým dlouhodobým a krátkodobým dluhem na počtu obyvatel v jednotlivých krajích ve druhém čtvrtletí roku 2020

/data/hyperfinance.cz/multimedia/documents/podil-kliemtu-s-ohrozenym-dluhem.png

Zdroj: Czech Credit Bureau

Jak se nesplácení vyvíjí v krajích?

Když se na situaci podíváme z pohledu jednotlivých krajů, zjistíme z obrázků 2 a 3, že Pardubický, Jihočeský a Karlovarský kraj se ve splácení dlouhodobých dluhů zhoršily. Nenajdeme jediný kraj, kde by se snížil podíl klientů nesplácejících dluhy na počtu obyvatel kraje.

Obr 3: Podíl klientů s ohroženým dlouhodobým a krátkodobým dluhem na počtu obyvatel v jednotlivých krajích v prvním čtvrtletí roku 2020

/data/hyperfinance.cz/multimedia/documents/vyvoj-nesplaceni-v-krajich.png

Zdroj: Czech Credit Bureau

Karlovarský kraj si ale polepšil ve splácení krátkodobých půjček, stejně jako kraj Ústecký. Sem se moratorium na splátky příliš promítnout nemohlo, neboť ten, kdo již dříve nesplácel, neměl na uznání odkladu splátek žádný nárok. Proto lze zlepšení ve splácení považovat za reálné, nikoliv jen vyvolené nouzovými opatřeními. Změny v dalších krajích jsou pouze minimální.

Když už jsme u těch nesplácených dluhů, i vy si můžete snadno zjistit, kolik komu dlužíte.Zdroje: CBCB.cz

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více