Konec Sberbank v Čechách. Byli jste jejími klienty? Ukážeme vám, co bude dál

Konec Sberbank v Čechách. Byli jste jejími klienty? Ukážeme vám, co bude dál

Lenka Rutteová   Publikováno 03.03.2022 Aktualita| Banky

Konec Sberbank v Čechách. Byli jste jejími klienty? Ukážeme vám, co bude dál

Kolik dostanete z peněz, co jste měli u Sberbank uloženy? Komu teď budete splácet půjčku nebo hypotéku, když Sberbank už nebude? Platí ještě pojištění, které jste se Sberbank uzavřeli? Budou fungovat Sberbank platební karty? A jak se vůbec dostat k věcem, co jste měli uloženy v bezpečnostních schránkách? Přinášíme odpovědi na všechny otázky, které souvisejí se službami Sberbank na českém trhu.

 

Středně velká banka se dá položit za dva dny

V posledních dnech jsme se mohli přesvědčit o tom, že život banky je kriticky závislý na klientech. Dva dny jejich nepřízně totiž stačily k tomu, aby se Sberbank dostala do problémů s platební neschopností. Poslední únorový den zakončila ČNB run klientů na Sberbank tím, že vyhlásila brzký krach banky, zakázala jí nakládání s majetkem. 

Co ale bude s uloženými penězi v bance, které klienti nestačili včas převést? A jak se budou splácet půjčky a hypotéky? Kam si teď nechat zasílat výplatu? Podívejte se, co bude následovat, pokud jste v poslední době měli se Sberbank něco společného.

 

Chodila vám do Sberbank výplata?

Pokud jste si do Sberbank nechali zasílat výplatu, případně proplácet faktury, měli jste zde běžný účet. Dobrou zprávou je, že se ke svým penězům dostanete velmi rychle. 28. 2. 2022 vyhlásila ČNB platební neschopnost banky. To znamená, že Fond pojištění vkladů má 7 pracovní dní na to, aby zahájil výplaty pojištěných vkladů.

Jak zjistíte, jestli byl pojištěn i váš vklad? Je to snadné. Pojišťují se vklady do výše 100 000 euro (resp. jejich ekvivalent v korunách, cirka 2 400 000 Kč). Pojištění se vztahuje vždy na peníze jednoho klienta v jedné bance – jinými slovy na rodné číslo, případně IČO. Pojištěny jsou i vklady podnikatelské.

Ve výjimečných případech jsou pojištěny vklady až do 200 000 euro – a to pokud peníze pocházejí z prodeje domu, z dědictví, z rozvodu, jako plnění ze životního pojištění, odškodné oběti trestného činu apod., a zároveň pokud tyto peníze na účtu neleží déle než tři měsíce před krachem banky.

Pojištěné vklady bude vyplácet Komerční banka. Je nutné se dostavit na pobočku a vzít s sebou občanský průkaz. OSVČ ještě musejí mít i kopii živnostenského oprávnění. Pozor, o navýšené pojistné je nutné požádat do 3 měsíců od počátku výplaty, o to základní (100 000 eur) do 3 let od začátku výplaty.


Máte u Sberbank úspory na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu?

Na spořicí účty a termínované vklady se vztahují stejné podmínky výplaty při krachu banky, jako na běžné účty. A co dělat, pokud jste tady měli více než 2 400 000 korun? Částku nad pojištěných 100 000 euro je nutné přihlásit do konkurzního řízení (likvidace). Tady se stáváte věřitelem banky – a pokud po její likvidaci něco zůstane, bude zbylá částka rozdělena mezi věřitele, na základě jejích podílů na pohledávce.  

Právě Sberbank je příkladem banky, kde klient hospodařili s penězi velmi špatně. Z celkových 80 uložených miliard je totiž pojištěno jen 30 miliard. Na hodně účtech tu ležely částky přesahující 2,4 miliony korun. A to je čirý nerozum, když víme, že pojištěno je ze zákona vždy maximálně 100 000 euro. Jak se ukázalo, ani silná matka nemusí být schopná dceřinou banku zachránit. 

 

Máte u Sberbank hypotéku nebo spotřebitelský úvěr?

Klienti s hypotékou nebo půjčkou budou samozřejmě i nadále splácet. Že banka krachla, neznamená, že by lidem peníze zůstaly zadarmo doma. Banku převezme likvidátor, případně insolvenční správce – a začne prodávat pohledávky banky. Půjčky brzy koupí banka jiná. A jí pak budou klienti splácet. 

Dokud nebude úvěr prodán, splácení se ponechává na účtech Sberbank, které jsou k tomu speciálně vyhrazeny. ČNB vydala pokyn, že pokud již nyní hradíte splátky na účet, který začíná číslicí 8, pak v úhradě splátek můžete nadále pokračovat prostřednictvím tohoto účtu. Na stránkách Sberbank najdete ještě i podrobný seznam účtů, na něž se úvěry mohou splácet až do doby, než je převezme jiná banka.


O všech změnách budete včas informováni – proto pečlivě sledujte e-mail, doporučenou poštu, případně datovou schránku – jste-li jejími majiteli.

 

Máte zaplatit fakturu nebo trvalou platbu na účet u Sberbank, tedy s kódem banky 6800?

Takovou platbu banka samozřejmě nepřijme a obratem ji vrátí na účet odesílatele. Nemá proto smysl ji vůbec zadávat – a raději kontaktujte toho, komu máte platit a zeptejte se na nové číslo účtu, případně dohodněte i nový termín splatnosti, pokud se situace nějak komplikovala.

 

Používáte Sberbank platební karty?

Platební karty Sberbank nefungují a už ani fungovat nebudou. O prostředky z účtů platebních karet se přihlásíte u Komerční banky (na pobočce). Jestliže máte nedoplatek na kreditní kartě, postupovat se bude jako u výše zmíněných půjček a hypoték.

 

Máte u Sberbank pojištění?

Pojištění sjednané u Sberbank zůstává platné, ale přesune se na nového poskytovatele (bylo-li sjednáno přímo se Sberbank), podobně jako úvěry. Sberbank poskytovala pojištění schopnosti splácet a pojištění majetkové.

 

Investovali jste prostřednictvím Sberbank?

Pokud jste investovali skrze Sberbank, bylo to s největší pravděpodobností do podílových fondů, které neprovozovala sama banka. Jen zprostředkovávala smlouvy mezi klientem a fondem. V této situaci se proto pravděpodobně nic nemění a vaše investiční kroky zůstávají beze změny.

 

Máte u Sberbank uloženy věci v bezpečnostní schránce?

Bezpečnostní schránky nejsou v žádném případě součástí zákonného pojištění vkladů. Nejde o vklad, ale o pronajatý prostor, který má charakter prostoru vysoce zabezpečeného proti vniknutí. Po krachu banky a jejím převzetí likvidátorem vám bude vypovězena smlouva o pronájmu bezpečnostní schránky – a budete vyzváni, abyste ji vyklidili. 

Uložené věci se samozřejmě nestanou součástí konkurzu – věci ve schránkách uložené nepatří bance, a tak se ani nedostanou do likvidace. K bance naleží jen využívané prostory. A ty musíte vyklidit. Problém je, že se předem neví, kdy se k věcem dostanete. Likvidace banky nějakou dobu trvá – likvidátor musí nejprve sepsat současný stav všech aktiv a pasiv banky, než přistoupí k dalším krokům, jako jsou výpovědi smluv o pronájmu. Zaujmout však může i opačný postoj – a začít právě výpověďmi. 

Pozor, pokud by došlo k poškození uložených věcí (například vlivem nevhodného prostředí – třeba na starožitnosti), nenese za toto poškození žádnou odpovědnost ani Sberbank a ani likvidátor. 

 

Shrnutí

Likvidace Sberbank probíhá na základě stejné legislativy jako likvidace předchozích zkrachovaných finančních domů. K těmto krokům máme přesně danou legislativu a ČNB vše řídí z pozice regulátora bankovního sektoru. Vyplaceny budou všechny pojištěné vklady – ty do 100 000, resp. 200 000 eur. Výplatu provede Komerční banka, začne 7 pracovních dní od vyhlášení platební neschopnosti banky. Kdo měl v bance uloženo víc, musí pohledávku přihlásit do procesu likvidace jako každý jiný věřitel této banky. Ve splácení úvěrů se nadále pokračuje na účty Sberbank (jsou speciálně vyhrazeny), teprve po jejich odkoupení jinou bankou se změní číslo účtu, kam se splátky budou zasílat. 

Zdroje: Zákon o bankách / Sberbank.cz

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více