Minimální mzda se od ledna navyšuje. Myslíte, že to bude stačit?

Lenka Rutteová     Publikováno 15.01.2020  Aktualita | Finanční mix

Minimální mzda se od ledna navyšuje. Myslíte, že to bude stačit?

Několik let po sobě roste minimální mzda, nikoliv o zanedbatelnou částku. Jenže po dlouholeté stagnaci z období pravicových vlád se jí nedaří dohnat alespoň tu minimální nastavenou úroveň, což jsou dvě pětiny mzdy průměrné.

A rozhodně neodpovídá ani mzdě důstojné, kterou pro rok 2020 nastavila Platforma pro minimální důstojnou mzdu. Ale o ní si povíme až příště. Teď se vraťme ke mzdě minimální a jejímu navýšení v roce 2020. 

Výsledkem jednání je navýšení o 1 250 Kč

Zástupci zaměstnavatelů chtěli navýšit maximálně o 700 Kč, zástupci zaměstnanců požadovali růst minimální mzdy o 1 650 Kč. Výsledkem je kompromisní částka 1 250 Kč. Minimální mzda je tedy od ledna 2020 na úrovni 14 600 Kč


 

Na první pohled dobrý počin. Ale už na pohled druhý je patrné, že se navýšení zdaleka nedostalo na úroveň původně plánovaného výpočtu, který se má dělat na základě růstu mzdy průměrné anebo alespoň mediánu mezd (kolik bere polovina zaměstnanců). 

Dvě pětiny průměrné mzdy? Zatím ještě ne!

Jedním z politických cílů bylo dostat minimální mzdu na dvě pětiny mzdy průměrné. Platy rostou pěkným tempem, minimální mzdu se na toužebných 40 % té průměrné dostat nedaří, přestože jsou navýšení v posledních třech letech i více než desetiprocentní. 

Ale celkově se vývoj posouvá k lepšímu, protože v roce 2012 byla minimální mzda na úrovni 31 % mzdy průměrné. Pak začala postupně růst, v roce 2015 se dostala na 34,6 % minimální mzdy a v roce 2018 již na 38,3 % mzdy průměrné. Rok 2019 přinesl se svým navýšením minimální mzdy o cirka 11 % výsledný 39% podíl mzdy minimální na mzdě průměrné.

Jak to bude v roce 2020? Pokud by se průměrná mzda držela na úrovni necelých 34 tisíc, dostane se mzda minimální na optimistická 42 % mzdy průměrné. Nutno ale počítat s dalším růstem průměrné mzdy, minimálně od ledna 2020, kdy začnou platit nové tabulky ve veřejném sektoru. Pracovníků je na trhu stále nedostatek, takže zaměstnavatelé jsou i v soukromém sektoru tlačeni k vyššímu odměňování pro rok 2020.

10 procent musí stačit

Vláda, odbory a zaměstnavatelé se nakonec dohodli, že 10 % bude stačit (parlament ani prezident do tohoto procesu nevstupují). Mluvíme o míře navýšení minimální mzdy pro rok 2020. Sice jde o rekordní absolutní částku (1 250 Kč), ale v procentuálním vyjádření byl v roce 2019 růst vyšší, šlo o 11% navyšování.

 Jste stejného názoru jako tripartita? Bude desetiprocentní růst stačit? Nebo je už příliš vysoký?

Neberete minimální mzdu? I tak může mít její navýšení dopad přímo na Vás!

Minimální mzda není jen částkou, kterou berou lidé na těch nejzákladnějších pozicích s výkonem nejjednodušších pracovních úkonů, jak je definuje Katalog prací. Minimální mzda má totiž dopad do širokého spektra dalších pracovních, daňových, poplatkových nebo pojišťovacích částek. A ve výsledku ovlivní miliony lidí. Pojďme si dopady navýšení minimální mzdy ukázat všude, kde jsou nyní již předem jisté (protože jsou dané legislativou).


Poroste i zaručená mzda

Od minimální mzdy se odvíjí tzv. mzda zaručená. To je v podstatě minimum, které musíte při práci v České republice na definované pracovní pozici dostat. Zaručenou mzdu stanoví legislativa, konkrétně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o nejnižších úrovních zaručené mzdy. 

Toto nařízení definuje osm skupin prací, do kterých rozřadilo různé profese v soukromé sféře, a to podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Nezapomínejme ale, že tabulky odměn ve sféře veřejné jsou zcela jiné. Zaručená mzda je záležitostí sféry soukromé.

V první skupině prací zůstává mzda minimální, ta poroste o 10 % na 14 600 Kč. Sem jsou zařazeny ty nejzákladnější profese jako kopáčské a přidavačské práce, sanitáři, ochranka, třídění a jakostní kontrola, jednoduché strojní šití, doručování zásilek, základní služby hotelovým hostům, kontrola příchodu a odchodu apod.

V každé další skupině prací se zaručená mzda navýší o předem definovaná procenta ze mzdy minimální. Je tedy jasné, že s nárůstem minimální mzdy roste i mzda zaručená. 

Nejvyšší, osmá skupina bude v roce 2020 mít zaručeno minimálně 29 200 Kč měsíčně neboli 174,60 Kč na hodinu hrubého. A kdo má být zařazen do skupiny osmé? „Lidé, kteří stanovují podnikatelské, obchodní a finanční strategie, provádějí finanční operace na finančním a kapitálovém trhu, konají tvůrčí systémové práce s vysokou psychickou námahou vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech“.

Zvýší se hranice pro získání daňového bonusu

Kdo si bude chtít v roce 2020 uplatnit daňový bonus u slevy na dítě, bude si muset vydělat za rok zase o kousek víc. Hranice je stanovena jako minimálně šestinásobek měsíční minimální mzdy. Za rok 2019 je to 80 100 Kč, pro rok 2020 se však hranice posune na 87 600 Kč.

Víc si budou moci vydělat i nezaměstnaní vedení na pracáku

Nekolidující mzda je stanovená výše výdělku, který může mít ten uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci úřadu práce, ale nebere již podporu v nezaměstnanosti. V roce 2020 se navýší o 625 korun. V tomto případě je totiž povoleno vydělat si až polovinu minimální mzdy, ale být stále nezaměstnaným. V roce 2019 až 6 675 Kč, v roce 2020 se posune limit na 7 300 Kč.

Navyšuje se záloha na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelného příjmu

Kdo nepracuje, ale přitom není veden jako nezaměstnaný, důchodce, rodič na mateřské či dovolené, student do 26 let, ten je tzv. osobou bez zdanitelného příjmu (žena v domácnosti, student starší 26 let atd.). Těmto lidem se navyšuje se záloha na zdravotní pojištění, a to z 1 803 Kč měsíčně na 1 971 Kč měsíčně. Vypočítává se totiž jako 13,5 % z minimální mzdy.

Vyšší důchod bude osvobozen od daně

Komu se sejde více důchodů, ten musí dovádět daň z důchodů, a to při překonání hranice 480 600 Kč za rok v roce 2019, kdežto v roce 2020 bude hranice posunuta na 525 600 Kč ročně, což je měsíčně 43 800 Kč. Hranice se počítá jako 36 násobek minimální mzdy za rok. 

Platba za školku

V neposlední řadě se vám může navýšit platba školkovného ve veřejné mateřské škole. Ta se totiž odvíjí od minimální mzdy, školka po vás může za rok chtít právě tolik, kolik činí minimální mzda. Nově tedy 14 600 Kč za rok (v rozdělení do 12 měsíců, max. proto 1 216 Kč).

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více