Nové oddlužení zaujalo méně dlužníků, než odborníci čekali

Lenka Rutteová     Publikováno 05.02.2020 Průzkum | Finanční mix

Nové oddlužení zaujalo méně dlužníků, než odborníci čekali

Nová pravidla opravdu byla v červnu nastolena, a během druhé poloviny roku 2019, přesněji od června do konce listopadu 2019 přiměla dvojnásobek dlužníků k podání návrhu na vyhlášení insolvence, a to ve srovnání se stejným obdobím roku 2018. Jenže původní odhad nárůstu počtu oddlužení byl mnohem vyšší. 

Že se u nás plánuje velká změna v pravidlech vyhlášení, průběhu, ale i ukončení osobního bankrotu, o tom jsme vás informovali již v únoru 2019.

16 tisíc dlužníků za druhé pololetí

Informace ohledně vývoje v počtu podaných návrhů na oddlužení sděluje médiím jak Institut prevence a řešení předlužení, tak i společnost CRIF-Czech Credit Bureau. A podle jimi zveřejněných dat bylo od ledna 2019 do konce listopadu 2019 podáno 18 645 návrhů na osobní bankrot. Jenže soudy na některých místech republiky nestíhají vyšší nával, a tak platně vyhlášených insolvencí bylo ke konci listopadu jen 16 992.


Celkový nárůst v počtu podaných žádostí za rok 2019 je oproti stejnému období v roce 2018 o 39 %. Největší nárůst byl však samozřejmě ve druhé polovině roku 2019, kdy počet návrhů na osobní bankrot stoupl dvojnásobně, jak už jsme předestřeli. Od června do listopadu 2019 bylo podáno více než 16 tisíc návrhů.

Proč odborníci čekali více?

Podle údajů o vývoji stavu na českém trhu s půjčkami, který každé čtvrtletí vydává společnost CRIF-Czech Credit Bureau, se situace se splácením krátkodobého a dlouhodobého dluhu sice rapidně a setrvale zlepšuje, a to již několik čtvrtletí za sebou, ovšem i tak zůstává stále spousta neuhrazených dluhů, a to i v počtu několika úvěrů na osobu. 

Proto odborníci a tvůrci novely insolvenčního zákona očekávali, že nárůst počtu návrhů bude mnohem vyšší, když se podmínky pro insolvenci přiblížily možnostem většiny lidí. Jenže skutečnost je jiná. Důvody, které vedly k menšímu růstu zájmu o nové insolvence, mohou být minimálně dva.

Nižší nezaměstnanost a šedá zóna

Díky rekordně nízké nezaměstnanosti a základnímu růstu platů i na minimální úrovni odměňování se daří mnoha dlužníkům se z dluhů postupně dostávat, aniž by potřebovali využít (nebo aniž by věděli, že mohou snadněji využít) insolvenci. 

Horší scénář nastínil insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower Oldřich Řeháček. Ten se pro server Novinky.cz vyjádřil, že spousta lidí už se naučila žít v šedé zóně. „Oddlužovací novela, která vstoupila v platnost 1. června 2019, umožnila řešit úpadkovou situaci v zásadě každého člověka, což je klíčové. Nižší (než očekávaný) zájem o oddlužení je zřejmě dán zejména tím, že řada dlužníků si již zvykla žít v šedé zóně. Tedy tak, že jejich oficiální příjem je v exekuci nepostižitelný a zbytek peněz je jim zaměstnavatelem vyplácen na ruku. Tento jev je velice častý například v pohostinství či ve stavebnictví.“

V čem jsou vůbec výhody nových osobních bankrotů?

Nově nastavená pravidla pro oddlužení přinesla několik zásadních změn, z nichž připomeňme ty nejhlavnější. 

Dlužník nemusí předem prokazovat, že bude mít na splacení alespoň 30 % svého současného dluhu. Advokát nemusí sepisovat seznam všech závazků a příjmů, nově jen vyplní základní formulář s návrhem k soudu na insolvenci.

Samotné zkoumání celého průběhu insolvence je ponecháno až na konec, tedy na skončení lhůty pěti nebo tří let, podle toho, kterou si dlužník vybral. Splácet se nyní může 30 % dluhu po dobu pěti let nebo 60 % dluhu po dobu tří let. Speciální kategorií jsou důchodci, kteří mají také lhůtu tříletou.

Soudy mohou na konci trvání insolvence udělit výjimku, pokud dlužník nesplatil alespoň 30% hranici, a to v případě, kdy se insolvenční správce vyjádří, že se dlužník snažil splácet, ale ani jeho velká snaha nestačila k úspěchu celého procesu.

Úroky a sankce se ve splácení přesouvají až na konec, jsou podřízeny hlavnímu dluhu. Při splácení dluhu se do popředí konečně dostává samotný dluh, jistina. Mnozí věřitele se k úrokům a sankcím proto v podstatě vůbec nedostanou.

Co bude dál?

Nechejme se překvapit, zda rok 2020 přinese v počtu návrhů na oddlužení více změn, než zaznamenal rok 2019. A doufejme, že i český trh s půjčkami, respektive legislativa s ním spjatá se bude i nadále vyvíjet civilizovaným směrem, který nastolila změna zákona o spotřebitelském úvěru nebo právě novela insolvenčního zákona.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více

Máte dotaz nebo vlastní zkušenost? Podělte se o ni v komentářech.