V létě 2016 novela zákona o spotřebitelském úvěru povede k velkým změnám

Publikováno 08.06.2016 Aktualita | Půjčky

V létě 2016 novela zákona o spotřebitelském úvěru povede k velkým změnám

V létě pravděpodobně nastanou velké změny. Něco z toho, co mají poskytovatelé úvěrů i jejich klienti zažité jako neměnné, se změní. V létě totiž bude novelizován zákon o spotřebitelském úvěru. Některé změny se však dotknou i hypoték nebo oblíbených rychlých nebankovních půjček.

Cílem novely je zlepšit postavení dlužníka a zároveň účinněji regulovat poskytovatele úvěrů. Zákon zároveň bude odpovídat směrnicím EU. Jde o úpravu, která bude v podstatě velmi podobná té, kterou loni schválila například Slovenská republika. Podívejte se, co všechno by se mělo změnit. S čím tedy počítá návrh novely zákona, který předložila vláda?

Česká národní banka získá větší pravomoc

Všichni poskytovatelé půjček budou potřebovat povolení ke své činnosti. To jim bude vydávat Česká národní banka. Ta však bude moci licenci nutnou pro poskytování úvěrů i odebrat. Změní se i požadavek na minimální kapitál, který budou poskytovatelé úvěrů muset držet. Minimální kapitál bude dosahovat až 20 milionů korun.

V rámci ČNB bude muset vzniknout i nové oddělení pro dohled nad finančním trhema poskytovateli půjček. Kontrola ze strany ČNB nahradí dosavadní činnost České obchodní inspekce v této oblasti. Kontrolní funkce tak bude posílena. Poměrně často se totiž stávalo, že Česká obchodní inspekce nedokázala tuto funkci naplnit, protože počet klientů nebankovních poskytovatelů úvěrů je zkrátka příliš velký.

Proces registrace poskytovatelů úvěrů se bude týkat i těch, kteří poskytují malé půjčky (do 4 999 Kč):

 • Nebankovní společnosti budou mít 6 měsíců na to, aby připravily všechny potřebné dokumenty a podaly žádost ČNB
 • Pokud tuto žádost nepodají, nebudou moci poskytovat půjčky spotřebitelům
 • ČNB má po podání žádosti 18 měsíců na posouzení
 • Pokud budou splněny všechny podmínky, ČNB poskytovateli udělí licenci na 5 let s možností prodloužení
 • Poskytovatel úvěrů bude následně zapsán do registru poskytovatelů

Prověřování klientů nabude na významu

V současné době mají poskytovatelé půjček povinnost prověřit schopnost budoucího klienta splatit úvěr. Zákon ukládá, že tuto schopnost musí prověřovat odborně a důsledně. Novela zákona přinese v tomto ohledu jednu změnu – pokud si poskytovatel klienta důkladně neprověří, riskuje, že dotyčný bude posléze splácet půjčku bez úroků a poplatků a jen podle svých finančních možností.

Dnes se v případě, že poskytovatel zanedbá povinné prověření schopnosti klienta úvěr splatit, smlouva o úvěru stává neplatnou a klient musí půjčené peníze splatit téměř okamžitě. To však leckdy vede k situaci, kdy si na to dlužník musí vzít další úvěr. Často za mnohem horších podmínek.

Jak to bude nově?

 1. Nebankovní poskytovatel úvěrů a dlužník se dohodnou na přiměřených splátkách, aby byla splacena celá jistina
 2. Tím se může splácení prodloužit, protože „přiměřené splátky“ mohou být mnohem nižší, než jak byly původně sjednány
 3. Pokud se na výši splátek nebankovní společnost a klient nedohodnou, určí výši splátek soud

Co se prověřování registrů dlužníků týče, zatím to vypadá, že se žádné velké změny neplánují.

Když úvěr nebude řádně splácen, sankce budou zastropovány

Pokud dlužníci nestíhají půjčku řádně a včas splácet, novela jejich situaci znatelně zlepší. Dosud zákon jen obecně říkal, že v případě nesplácení půjčky nesmí být sankce v rozporu s dobrými mravy. Novela však zavede přesnější limity. A to je poměrně značný posun, protože teď budou o výši sankcí rozhodovat soudy. Budou přihlížet k individuálním poměrům a budou se snažit dosáhnout přiměřenosti.

Stropy platné při nesplácení půjčky jsou následující:

 • Poskytovatel úvěru si může vyúčtovat náhradu jen účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním půjčky
 • Poskytovatel může požadovat také jen zákonný úrok z prodlení, který je omezen 8 procentními body nad reposazbu České národní banky (což by dnes bylo cca 8,05 %)
 • Pokud je to ujednáno ve smlouvě o úvěru, může poskytovatel uplatnit vůči dlužníkovi také smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně

Zároveň nesmí součet smluvní pokuty a penále překročit hodnotu 70 % z dlužné částky. Celková výše penále pak nesmí být vyšší než 200 000 Kč.

Předčasné splacení bude jednodušší

Novela zákona o spotřebitelském úvěru se do jisté míry týká také hypoték – a to zejména pokud jde o předčasné splacení hypotéky. I zde novou úpravou vlastně jen doháníme to, co v některých jiných zemích je již dávno zakotveno. Je to především možnost mimořádných splátek bez sankcí.

Podle nového návrhu by klient mohl jednou za rok, na den výročí uzavření smlouvy, předčasně splatit až 20 % z úvěru bez jakékoli pokuty nebo jiné sankce. Kdo by dokázal ušetřit dostatek peněz, mohl by tak v podstatě během 5 let předčasně splatit celou hypotéku a zároveň by se vyhnul poplatkům za předčasné splacení. Tato změna se však bude týkat jen nově uzavřených hypoték, u starých hypoték to bude možné až se začátkem dalšího období fixace.

Změní se i podmínky pro úplné předčasné splacení:

 • Dnes takové splacení většina bank zpoplatňuje sankcí ve výši zhruba 5 % ze splacené částky za každý rok, který zbývá do konce období fixace
 • Nově se výše sankce sníží, protože banky budou moci naúčtovat klientovi jen náklady které při předčasném splacení opravdu vzniknou
 • tato změna se bude týkat i předčasných mimořádných splátek v jakékoliv výši mimo výročí uzavření smlouvy
 • pokud nastane předčasné splacení úvěru v důsledku smrti, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka, bude možné splatit celou hypotéku bez jakéhokoli poplatku

U hypoték vznikne poskytovatelům navíc ještě povinnost uvádět vždy nejen úrok, ale také roční procentní sazbu nákladů, čili RRSN. Tím klienti získají možnost lepšího srovnání nabídek.

Přesunou se půjčky na černý trh?

Omezena bude také reklama na půjčky a úvěry. V některých typech novin nebo na zastávkách hromadné dopravy tak už nadále nebude možné propagovat půjčky a úvěry tak, jak jsme to mohli pozorovat dosud. Prodejci půjček budou navíc muset skládat odbornou zkoušku a splnit podmínku minimálně středoškolského vzdělání nebo praxe 5 let v oboru.

V souvislosti s podmínkami, které se zavedou hlavně pro nebankovní společnosti, však vyvstává otázka jejich přiměřenosti. Kritici mnoha sporných částí zákona upozorňují na fakt, že se mnoho lidí najednou ocitne v pasti a budou se muset obrátit na poskytovatele půjček mimo oficiální a regulovaný trh. Dá se taky očekávat, že tyto půjčky získají za mnohem horších podmínek, než za jakých si mohou půjčovat dnes.

Zatímco dnes poskytuje půjčky několik stovek až tisíc společností, nové licence od ČNB pro sovu činnost získá maximálně asi jen několik desítek společností. Pokud se změny projeví jako velmi nevýhodné pro poskytovatele úvěrů, může novel přinést omezení nabídky různých půjček, což se dotkne zejména určitých skupin klientů. Pokud by byly tyto skupiny odkázány jen na půjčky na černém trhu, v konečném důsledku se jejich situace zkomplikuje. Vše bude záviset na tom, jaká bude výsledná podoba zákona.

Máte dotaz nebo vlastní zkušenost? Podělte se o ni v komentářech.

Nečekané výdaje?

Jestliže nemáte úspory z dřívějška, požádejte o půjčku zde.

Požádat