Od září se vracejí insolvence navržené věřitelem| Hyperfinance.cz

Od září se vracejí insolvence navržené věřitelem

Lenka Rutteová   Publikováno 30.09.2020 Aktualita| Půjčky

Od září se vracejí insolvence navržené věřitelem

Legislativa s přídomkem Lex Covid přijatá v nouzovém stavu nastolila mimo jiné dočasné omezení v podávání návrhů na věřitelské insolvence. Jenže to skončilo 31. srpna, od září se vše vrací zpět do normálu. Dlužníci ale mohli, na rozdíl od věřitelů, žádat o vyhlášení bankrotu i během insolvenčních prázdnin. Od prvního září se pozice obou stran znovu vyrovnává a věřitelé se budou opět moci bránit nespláceným dluhům.

Odborníci zatím jen hádají, jak se situace vyvine

Lidé z praxe, kteří se insolvencemi zabývají, si zatím netroufají odhadnout, kolik insolvenčních návrhů se sejde během první poloviny září. Mohou jich být dokonce i stovky, zejména na podniky, společnosti nebo drobné podnikatele.

Vyšší vlna zájmu o osobní bankroty se ale očekává spíše ke konci roku, kdy je předpoklad prudšího růstu nezaměstnanosti. Jak lidé přijdou o práci, budou se chtít ochránit proti svým věřitelům právě vyhlášením osobního bankrotu.

Splácení úvěrů bude od konce října totiž opět povinné, nejzazší termín odložení splátek je právě do konce října 2020. Výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008 Tomáš Valášek řekl serveru E15.cz, že doporučuje dlužníkům (fyzickým osobám) vyhlášení insolvence coby „rozumnější řešení než roztáčet nesmyslná kola dalších půjček a možných exekucí“.

Větší nejistotu budí návraty insolvencí do podnikatelské sféry

Strach se mezi odborníky šíří spíše z insolvencí vyhlášených na podniky, ty totiž mají hlubší ekonomické dopady. Koncem září, resp. koncem října pozbudou platnosti podpůrná opatření pro zaměstnavatele v podobě kurzarbeitů a mimořádných moratorií, která doposud chránila jak zaměstnavatele, tak jejich zaměstnance, resp. pracovní místa, a to i v případě insolventních podniků.

Vzhledem k tomu, že i přes velký propad HDP nebyly až do konce srpna vyhlašovány žádné věřitelské insolvence, ekonomická situace zůstávala relativně stabilní a tolik nebila na poplach. Jenže jakmile během podzimu rychle vzrostou počty insolvencí, může to podle informací serveru Peak.cz teoreticky ohrozit i řadu zdravých firem, protože na ně dopadne druhotná platební neschopnost.

Ale co víc: „zombie podniky“ – jak podniky chráněné proti věřitelské insolvenci označují na serveru Peak.cz - dokonce mohou vytvářet nezdravý tlak na nízké ceny, tím pádem i stlačovat marže také všem ostatním, a tím bránit potřebnému růstu a restrukturalizaci trhu.

Osobní bankrot je v ČR již dostupnější

Od září se vrátila možnost vyhlásit věřitelský bankrot též na fyzickou osobu. Ten je v současnosti mnohem snáze dosažitelný. V roce 2019 totiž prošel systém vyhlašování insolvencí významnou novelizací, zjednodušením a hlavně přiblížením širšímu portfoliu dlužníků. Zatímco do léta 2019 bylo nutné, aby dlužník předem prokázal, že bude schopen svým věřitelů splatit minimálně 30 % aktuálního dluhu, po oddlužovací novele je situace pro dlužníky mnohem příznivější.

Stačí totiž, aby zájemce o osobní bankrot uhradil jen odměnu insolvenčního správce a stejnou částku byl schopen měsíčně splácet i věřitelům. Pak může soud insolvenci oficiálně povolit, výsledek insolvence se hodnotí až po uplynutí předem stanovené doby. I cena za podání insolvenčního návrhu je již mnohem nižší.

Když dlužník podává insolvenční návrh sám na sebe, dělá tak zároveň s podáním žádosti o povolení oddlužení. Pokud je návrh předložen věřitelem, musí dlužník o povolení oddlužení požádat nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy mu byl insolvenční návrh věřitele doručen.

O nových pravidlech oddlužení jsme vás informovali zde.

O sepsání návrhu požádejte akreditované odborníky

Insolvenční zákon stanovuje, že osobou, která má oprávnění sepsat za dlužníka návrh na povolení oddlužení, je jedině advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo jiná akreditovaná právnická osoba. Akreditaci v tomto případě uděluje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

V současnosti najdete na českém více než stovku akreditovaných osob. Seznam těch, kdo mohou sepsat návrh na povolení oddlužení, je veden také pod Ministerstvem spravedlnosti. Jsou však i případy, kdy je dlužníkovi umožněno, aby návrh na své oddlužení sepsal sám – jedná se o fyzické osoby, které mají magisterské právnické nebo ekonomické vzdělání, anebo mají složenu zkoušku insolvenčního správce.

Zdroje: E15.cz / Insolvenční zákon / Peak.cz

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více