Odklad splátek? Ano. Jenže úroky a pojištění se odkládat nemusí | Hyperfinance.cz

Odklad splátek? Ano. Jenže úroky a pojištění se odkládat nemusí

Lenka Rutteová   Publikováno 16.04.2020 Aktualita| Banky

Odklad splátek? Ano. Jenže úroky a pojištění se odkládat nemusí

Byť se to zdá neuvěřitelné, tak banky, které milostivě vyšly klientům vstříc s odkladem splátek v době, kdy jsou poznamenáni výpadkem příjmů v důsledku celostátní karantény, si i během splátkových prázdnin počítají úroky ze zůstatku dluhu. Ve výsledku tak klienti zaplatí víc, než měli původně nasmlouváno. O odklad splátek již zažádaly desítky tisíc lidí. Ale vědí, jak se jim úvěr prodraží?

Odklad na tři měsíce, možná i déle

Banky se postupně přizpůsobují situaci, která klientům vznikla bez nadsázky ze dne na den, a kterou nemohli ovlivnit. Jenže by to nebyly banky, aby na tom taky trochu nevydělaly. Vymyslely totiž, že úroky žádné prázdniny mít nebudou. A tak není divu, že mnoho z nich je ochotno odložit splátky na delší dobu, než jen Českou bankovní asociací navržené tři měsíce.

Banky už daly do kupy pravidla, za nichž odklad splátek povolí. A také delší časový horizont. O pět měsíců už nyní můžete žádat o odložení splátek u Equa bank. Sberbank umožní klientům odklad (jen) poloviny splátky po dobu pěti měsíců. Podmínkou odkladu většinou je (vedle finanční tísně z důvodu opatření souvisejících s koronavirem) i dosavadní řádné splácení aktuálního úvěru.

Stavebním spořitelnám dluží 1,1 milionu klientů, bankám téměř dva a půl krát tolik

Vzhledem k tomu, že stavebním spořitelnám dluží 1,1 milionu klientů a bankám cirka 2,5 milionu lidí, dá se předpokládat, že současné desetitisíce žádosti narostou v dubnu do závratných výšek. Na většině z nich si banky přihřejí svou polívčičku, neboť úroky budou nadále počítat. A nejen úroky. Nezapomínejme na pojištění schopnosti splácet!

Takže celková cena úvěru se navýší o úroky a pojištění za období odložených splátek. A automaticky se prodlouží i doba splácení. Dá se tomu vůbec říkat pomoc?


Najdou se i světlé výjimky

Banky ve svých oficiálních prohlášeních představily své plány na dobu splátkových koronavirových prázdnin. Co se z nich dozvíme? Že většinou si banky nechají celé úroky za celé období splátkových prázdnin, ale že existují i světlé výjimky, které opravdu chtějí svým klientům pomoci, nikoliv jen vydělat na vzniklé situaci. Posuďte sami.

Komerční banka: „Odklad se bude týkat jen jistiny úvěru. Úrok bude počítán standardně. Celková částka, kterou klient zaplatí, se navýší o úroky za dobu odkladu. Způsob doplacení bude řešen individuálně.“

Banka Creditas: „Úvěr nebude po dobu přestávky ve splácení nijak úročen. Klient ve výsledku nezaplatí nic navíc oproti původnímu splátkovému kalendáři.“

Česká spořitelna hypotéky: „U hypoték za tři měsíce odkladu nezapočítáváme úroky, tzn., že po skončení odkladu začne klient opět splácet hypotéku ve stejném objemu, v jakém přestal, tzn. stejná výše jistiny i stejný počet splátek.“

Česká spořitelna spotřebitelské úvěry: „Úroky z tří měsíců odkladu jsou započítány do jistiny, tzn., že po skončení odkladu bude klientova jistina navýšena o úroky z oněch tří měsíců, resp. je mu prodloužena doba splácení.“

Raiffeisenbank: „Nabízíme klientům celkovou sumu odložených splátek ´rozpustit´ do následujících měsíčních splátek tak, aby nedošlo k celkovému prodloužení doby splácení.“

Co na úročení odložených splátek říká Česká bankovní asociace nebo Česká národní banka?

Česká bankovní asociace sice doporučila bankám, aby se přiklonily k odkladu splátek, ale už nemůže bankám diktovat, zda mají nebo nemají úvěr po dobu splátkových prázdnin nadále úročit. Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace, komentoval stav slovy, že jde o „věc obchodního přístupu jednotlivých bank“. „Bankovní asociace v tomto směru nemůže vydávat žádná doporučení nebo stanoviska, protože by tím porušila legislativu na ochranu hospodářské soutěže,“ dodal Štěpánek v prohlášeních pro Novinky.cz.

Ani Česká národní banka se do situace příliš nevměšuje. „Nyní záleží na individuálním přístupu bank, jak klientům postiženým například výpadkem poptávky či neuhrazenými fakturami za dodávky zboží a služeb v souvislosti s koronavirem umožní odklad splátek. Jedná se čistě o jejich obchodní rozhodnutí,“ uvedla mluvčí České národní banky Petra Vodstrčilová.

Jak to je s pojištěním schopnosti splácet?

Kdo má sjednáno i bankopojištění v podobě pojištění schopnosti splácet, ten se o podmínky jeho placení musí zajímat přímo v bance, kde úvěr splácí. Některé banky vycházejí klientům vstříc i v případě platby pojistného. Patří mezi ně například Česká spořitelna, která za klienty po dobu odkladu splátek platí pojistné sama.

Pak jsou tu i banky, které si pojištění nechají platit nadále. Například Equa bank: „U půjček se platba pojistného odkládá na dobu po odkladu splátek. U hypotéky je z technických důvodů nutné zachovat po dobu odkladu pouze splátku pojištění. Klient je po dobu odkladu standardně pojištěn.“

O standardním pojištění se však dá mluvit jen stěží, když se splátka v daném měsíci platit nemá. Nebo by se případné pojistné plnění vztahovalo i na měsíce, kdy jsou splátky odloženy? Pak by šlo už o dvojnásobný výdělek banky. Bohužel, stejně jako Equa bank k pojistnému přistoupila i většina českých bank.

 

Jak zažádat o odklad splátek?

Pokud stojíte o odklad splátek za podmínek, které vám vaše banka nabízí, stačí vyplnit online formulář na jejích stránkách. Některé banky budou chtít věcně prokázat, že jste ve finanční tísni z důvodu opatření souvisejících s koronavirem, jiným postačí čestné prohlášení. A některé dokonce vyjdou vstříc všem, kdo o odklad splátek stojí a doposud spláceli řádně.


 

No, bodejť by nevyšly, když si napočítají úroky a pojištění navíc… Vypadá to, že v době koronakrize se ukazuje, že v nouzi poznáš banku.

 

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více