Polovina samoživitelů je dnes zadlužených, situaci zhoršil covid| Hyperfinance.cz

Polovina samoživitelů je dnes zadlužených, situaci zhoršil covid

Lenka Rutteová   Publikováno 18.09.2020 Průzkum| Finanční mix

Polovina samoživitelů je dnes zadlužených, situaci zhoršil covid

Pandemie koronaviru se podepsala na většině skupin obyvatelstva, ale stěží bychom našli skupinu s horšími ekonomickými dopady pandemie, než jsou samoživitelé a jejich děti. Matky nebo otcové žijící s dětmi sami, bez partnera, totiž často zaznamenali velký propad v příjmech – v těch jediných, které mají. Někde byl propad natolik velký, že si samoživitelé museli vzít půjčku, jenže tu teď bude problém splatit. Takto palčivá je situace u třiceti procent českých samoživitelů, jak ukazují výsledky průzkumu Klubu svobodných matek. Toho zatím posledního se v srpnu 2020 účastnilo 1528 respondentů z celé České republiky.

Finanční problémy způsobila ztráta práce nebo příliš nízké ošetřovné

V průzkumu pětina dotázaných uvedla, že v přímém důsledku pandemie koronaviru přišli o práci, a tím i o pravidelný výdělek. Další třetina dotázaných si svou pracovní pozici a původní příjem udržela, cirka deset procent samoživitelů si s příjmem pohoršilo, a tak si museli k původnímu zaměstnání přibrat ještě brigádu, aby dorovnali své původní příjmy alespoň na původní úroveň.

V důsledku toho se změnilo rozložení příjmů mezi samoživiteli. Před současnou krizí muselo s příjmem do deseti tisíc měsíčně vyjít cirka 16 procent z nich, ale v srpnu 2020 to bylo již 29 procent, což je prudký nárůst v této příjmové kategorii - téměř o sto procent. Kategorie příjmů mezi 10 a 20 tisíci zůstala v podstatě stabilní, před koronavirem muselo s tímto příjmem vystačit 51 procent samoživitelů, nyní je to 49 procent rodičů, kteří vychovávají své děti bez partnera.

Nejvíce se s příjmy propadli ti, co vydělávali mezi 20 a 30 tisíci měsíčně

Největší propad zaznamenala skupina samoživitelů s příjmy mezi 20 a 30 tisíci. Zatímco před krizí jich v této skupině bylo 24 procent, nyní už jen 15, jinými slovy se počet domácností s těmito příjmy snížil na cirka polovinu. Není proto divu, že neziskovým organizacím roste počet přijatých žádostí s prosbou o finanční výpomoc.

"Za červenec nám dorazilo kolem 350 žádostí o finanční výpomoc. Běžně jich za měsíc máme tak 50 až 100. Dnes a denně slýcháme příběhy matek, které mají 14 tisíc korun na měsíc. Za nájem dají 12 tisíc, zbudou jim 2000," řekla pro dokreslení situace Dana Pavlousková, ředitelka Klubu svobodných matek.

Celá pětina samoživitelů se musí spolehnout jen na svůj vlastní příjem

Pětina respondentů v průzkumu Klubu svobodných matek odpověděla, že mají pouze svůj příjem a žádný další. Každý šestý samoživitel dostává od druhého rodiče svého dítěte výživné (19 %), každý třetí pak pobírá dávky státní sociální podpory (33 %). V deseti procentech odpovědí byl coby další příjem uveden důchod, ať už invalidní nebo vdovský, vdovecký či sirotčí (tzv. pozůstalostní).


Ztráta zaměstnání ještě dnes trvá u dvou třetin nezaměstnaných samoživitelů

Pětina samoživitelů přišla o práci přímo v souvislosti s koronavirem, to už jsme zmínili. Třetina lidí z této skupiny už má práci novou, ale dvě třetiny ji stále ještě hledají. V oblasti zaměstnanosti přitom odborníci očekávají zhoršení situace právě v souvislosti s končící sezónou jak zemědělských prací, tak brzy i prací v oboru stavebnictví nebo ve službách souvisejících s letním cestovním ruchem.

S nájmem si poradí jen něco přes polovinu neúplných rodin

59 procent respondentů uvedlo, že jsou schopni platit nájem bez problémů. Zbylých 41 procent však problémy s náklady na bydlení přiznává. Odklad platby nájemného využilo sice jen pět procent ze všech dotázaných, ale další dvě procenta dostala z nájmu výpověď. 16 procent účastníků průzkumu má aktuálně na nájemném dluh. A zbylí samoživitelé si museli na úhradu nájmu vypůjčit.

Téměř polovina samoživitelů jsou dlužníci

Necelá polovina rodičů, kteří své děti vychovávají sami, si musela vzít půjčku. Pouze 19 procent samoživitelů je schopno ji splácet bez potíží, 15 procent splácí nepravidelně, a ti ostatní buď nesplácejí vůbec (12 %), nebo si na splátky vzali další úvěr (3 %).

"Před krizí se situace samoživitelů začala zlepšovat. Kvůli covidu je vše zase zpátky. Problémy nekončí. Tato skupina jede na doraz," popsala Pavlousková. I přesto celá třetina samoživitelů věří, že se jim podaří stabilizovat finanční situaci do konce roku, ale čtvrtina dotázaných svou situaci tak růžově nevidí - ve stabilizaci nevěří. Cirka osm procent samoživitelů si není výhledem jistých. Zbývající třetina označuje svou situaci za stejnou bez jakéhokoliv zhoršení.

Zdroje: KlubSvobodnýchMatek.cz / Hospodářské noviny

Tip: pronajímáte byt a uchází se o něj i samoživitelé? Podívejte se, jak snadno získat o nich získat online výpis z registru SOLUS, z exekučního a insolvenčního rejstříku a ujistit se, že nejsou notorickými dlužníky!


author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více