Přídavek na dítě je od ledna dostupnější dávkou. Pro pracující rodiče se konečně navýšil

Publikováno 05.02.2018 Aktualita | Finanční mix

Přídavek na dítě je od ledna dostupnější dávkou. Pro pracující rodiče se konečně navýšil

Od ledna 2018 se staly účinnými dvě novely zákona o státní sociální podpoře, které jednak zvyšují hranici maximálního příjmu, při kterém vzniká nárok na příspěvek na dítě. A dále stanovil minimální hranici pracovního příjmu, při kterém se, když pracuje alespoň jeden z rodičů, přídavek na dítě navyšuje o 300 Kč.

Maximální hranice příjmů se posunula o 0,3 násobky životního minima

Limit, do jak vysokého příjmu rodiny vzniká nárok na přídavek na dítě, je stanoven jako částka nepřevyšující součin životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Doposud byl rozhodující koeficient 2,4.

Přídavek na dítě je stále přiznáván dítěti

Přídavek na dítě je vždy přiznáván přímo nezaopatřenému dítěti. Neputuje tedy za rodičem, ale za dítětem. Pokud je příjemcem přídavku již zletilé dítě, je většinou vyplácen přímo jemu.

Dětem nezletilým se přídavek na dítě vyplácí prostřednictvím jednoho z rodičů, tedy peníze putují k jednomu z rodičů. A pokud je dítě v péči ústavu, jsou posílány peníze přímo na účet na ústavu. Jestliže si rodiče nebo rodič vezmou dítě z ústavu domů na více než jeden měsíc (ale do ústavu jej budou vracet), vyplatí rodiči příspěvek na dítě ústav.

Jestliže se rodiče nedokáží mezi sebou dohodnout, kterému poputuje přídavek na jejich dítě, rozhodne o tom krajská pobočka Úřadu práce.

Výpočet životního minima rodiny zůstává stejný

Životní minimum rodiny se stále počítá jako součet životním minim všech členů rodiny žijících ve společné domácnosti. Životní minima členů rodiny se liší podle jejich role a věku:

  • pro první osobu v domácnosti: 3.140 Kč
  • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem: 2.830 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let: 2.450 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let: 2.140 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let: 1.740 Kč

Alespoň jeden rodič pracuje? Přídavek na dítě se navýší o 300 Kč

Přídavek na dítě se také stanovuje podle věku dítěte. Má však dvě varianty: základní a zvýšenou. Na tu základní dosáhnou děti, jejichž rodiče mají nízké příjmy a zároveň oba rodiče nepracují. Na zvýšenou variantu dosáhnou tam, kde je splněna podmínka zaměstnání.

Výše přídavku na dítě pro rok 2018 vypadá následovně:

  • dětem do šesti let náleží základní dávka 500 Kč, zvýšená 800
  • dětem od 6 do 15 let náleží základní dávka 610 Kč, zvýšená 910
  • dětem od 6 do 15 let náleží základní dávka 700 Kč, zvýšená 1000 Kč.

Máte dotaz nebo vlastní zkušenost? Podělte se o ni v komentářech.

Sledujte nás na Facebooku

Dejte nám "Like" a mějte vždy přehled o novinkách ve světě financí