Společné finance ukazují na spokojené partnerství

Publikováno 30.05.2018 Analýza | Finanční mix

Společné finance ukazují na spokojené partnerství

Průzkumy v oblasti financí jsou nejen populární, ale také v mnoha případech inspirativní či poučné. Pojďme se podívat, jak to vypadá se spokojeným partnerstvím a společnými financemi v rámci Evropy. A také jak si Češi rozdělují finanční role v partnerství. Třeba se tu také najdete.

Češi mají společné finance méně často než ostatní Evropané

Nejsem v tomto případě typickými či průměrnými Evropany. Společné finance má podle průzkumů ING pouze okolo 48 % párů. A jaký je evropský průměr? Ten je až na 53 procentech. Data byla získávaná od 15 tisíc lidí z 15 evropských zemí.

Z  průzkumu celkově vyznělo, že spokojené páry většinou mají společné finance. Takto rovnice vyšla v průměru v 55 % případů. A naopak, pouze ve 46 % případů je spojitost opačná: společné finance a nespokojený vztah.

Ze všech nespokojených párů má z velké části oddělené finance asi třetina z nich, konkrétně data ukazují na 32 %. A ze všech spokojených párů hospodaří odděleně jen asi 23 procent z nich. Z toho plyne, že šťastný vztah evokuje také vyšší důvěru v partnera, a proto i společné účty a hospodaření.

Společné finance a šťastnější vztah

Tuto spojitost ukazují také výsledky z jiných zemí světa. Například v USA je to 69 procent párů, které mají společné finance a zároveň spokojený vztah. V Austrálii pak 64 procent. Nejvíce skeptičtí, bez ohledu na šťastné partnerství, jsou ke sdílení financí Rakušané. Zde má společné finance jen 5 procent párů, které své partnerství považují za šťastné nebo spokojené.

V Evropě jsou nejsdílnějšími Rumuni – zde má společné finance dokonce 76 procent párů. Hned za nimi je další jižní země, konkrétně Španělsko se 68 procenty. V obou zemích jsou i mnohem více rozevřené nůžky mezi spokojenými páry se společnými financemi a nespokojenými páry s oddělenými financemi. Páry s oddělenými financemi jsou ve svých osobních životech, podle průzkumů prováděných v obou zemích, méně spokojené.

Finanční tajemství není až tak vzácným jevem

Podle provedeného průzkumu se ukázalo, že v průměru tři procenta dotázaných Evropanů mají před partnerem nějaké finanční tajemství. Jde většinou o útraty, úspory nebo v některých případech dokonce i o dluhy.

Úspory se stále příliš nenosí

Dokonce až čtvrtina (26 %) z dotázaných evropských domácností nemá žádné úspory. Češi jsou na tom o kousínek lépe, bez úspor žije 23 procent dotázaných domácností. A u půjček jsme si pozice vyměnili: 23 procent evropské populace splácí nějaký druh osobní půjčky, přičemž v České republice je to 26 procent dotázaných lidí.

Znají Češi příjem svého partnera?

Pravděpodobně by se chtělo automaticky odpovědět, že ano. A v podstatě je to tak. Podle průzkumů agentury Market Research jsou Češi v oblasti financí, respektive informací o nich, poměrně otevření. A čím více peněz získávají, tím více otevřenost roste. U sezdaných párů zná příjem svého partnera 78 % dotázaných.

Ale zarážející je, že čím nižší výplaty domácnosti mají, tím méně se o ní baví a sdělují partnerovi. To je však zarážející, protože právě u nízkopříjmových domácností by bylo potřeba detailně znát příjem celé domácnosti, aby bylo snadnější dodržovat rozpočet s nižším příjmem a vyhnout se tak nebezpečí předlužení.

Za co má platit muž?

Podle výsledků průzkumu už dávno neplatí, že by na schůzce měl vždy platit muž. Tento názor zastává jen asi 28 procent dotázaných. Ale myslí si to o 4 % více mužů než zen. 30 % dotázaných odpovědělo, že na tom, kdo platí, vůbec nezáleží. Deset procent dotázaných Čechů pak chce při placení rovnováhu.

Bereme se podle příjmů?

Velikost příjmů partnera sice má jakýsi vliv na rozhodnutí o budoucnosti vztahu, ale vliv to rozhodně není zásadní. Podle stavu bankovního účtu se do partnerství pouští asi 14 procent žen. A dokonce i pánové se někdy rozhodují podle peněz – z výzkumu vyplynulo, že je jich asi 11 procent.

Na opačné straně spektra, tedy mezi těmi, kdo příjem partnera povařují ve vztahu za naprosto nedůležitý, bylo v průzkumu 30 procent žen a 45 procent mužů. Ostatní dotázaní byli s odpověďmi někde mezi – tedy na peníze se sice ohlížejí, ale nemají ve vztahu rozhodující vliv.

Smlouva před manželstvím

Těmto smlouvám téměř nevěnujeme pozornost. Náš občanský zákoník je totiž nastaven tak, že většina věcí se dá řešit pomocí něj. Jen v ojedinělých případech se proto dotázaní Češi rozhodnou pro předmanželskou smlouvu. Podle průzkumu jsou to jen 3 procenta dotázaných, kdo mají předmanželskou smlouvu.

Ze všech dotázaných sezdaných Čechů by 60 procentům předmanželská smlouva nevadila, ale přesto ji nemají. Vadila by 37 % dotázaných – a také ji nemají. Z dotazovaných lidí, kteří jsou nyní svobodní, by předmanželská smlouva nevadila dokonce v 69 procentech případů.

Máte dotaz nebo vlastní zkušenost? Podělte se o ni v komentářech.

Sledujte nás na Facebooku

Dejte nám "Like" a mějte vždy přehled o novinkách ve světě financí