V Česku skončila další banka! Neměli jste u ní peníze?

Publikováno 25.10.2016 Aktualita | Banky

V Česku skončila další banka! Neměli jste u ní peníze?

24. října Česká národní banka s okamžitou platností odebrala licenci ruské ERB Bank, která se primárně zaměřovala hlavně na financování českého exportu do Ruska, ale kromě toho poskytovala i běžné bankovní služby obyčejným občanům. Co bylo důvodem k odebrání licence a jak k tomu přijdou klienti banky, kteří zde měli svoje finance?

Žádná kontrola a porušení limitů

Mezi hlavní důvody odebrání licence patřilo značné pochybení v oblasti řízení úvěrového a tržního rizika a rizika likvidity. Toto pochybení mělo za následek ohrožení stability banky, čemuž již ČNB nechtěla dále přihlížet. Problém se týkal také rizik souvisejících s informační bezpečností, ale dokonce i samotného vybavení bankovního domu. Při kontrolách bylo zjištěno nedostatečné odborné a personální vybavení poboček, což bylo ostatně řešeno i v rámci správního řízení.

Největším problémem byl však protizákonný nákup dluhopisů, které vydala rakouská společnost. Banka nakoupila dluhopisy v nominální hodnotě 60 milionů eur, čímž mnohonásobně překročila limit stanovený pro pohledávky vůči jedné společnosti. Hodnota dluhopisů, potažmo její snížení, bylo opět předmětem správního řízení, které ale skončilo naprostým fiaskem.

Máte u banky peníze?

Licence byla ERB Bank odebrána přesně 24. října. A právě v tento den musel bankovní dům ukončit svou činnost. Nyní může provádět pouze ty úkony, které jsou nezbytné k vypořádání jeho pohledávek a závazků. A právě na tomto místě je nutné zmínit, jak k ukončení činnosti banky přijdeme my – obyčejní klienti. Opravdu své peníze již neuvidíme?

Bohužel ČNB oznámila, že banka ERB není schopna dostát svým závazkům. Klienti ani firmy ovšem nemusí panikařit. Ze zákona jsou veškeré jejich vklady pojištěny Garančním systémem finančního trhu, a to včetně úroků. Výše pojištění činí maximálně 100 000 eur (cca 2,7 milionu Kč) na jednoho vkladatele, přičemž náhrady jsou v tomto případě poskytovány do 100 procent výše vkladu. Na vybraných pobočkách České spořitelny tak můžete od 27. 10. žádat náhradu vkladů.

Máte dotaz nebo vlastní zkušenost? Podělte se o ni v komentářech.