Váháte nad státní půjčkou na bydlení, protože dá málo? Víme, jak to řešit!

Váháte nad státní půjčkou na bydlení, protože dá málo? Víme, jak to řešit!

Lenka Rutteová   Publikováno 27.04.2022 Rada| Hypotéky

Váháte nad státní půjčkou na bydlení, protože dá málo? Víme, jak to řešit!

Hypotéka od státu. I tak by se dala označit státní půjčka na bydlení pro mladé. Je určena lidem do 40 let (nebo párům, kde alespoň jeden je mladší 40 let) a využít se dá na výstavbu, koupi nebo rekonstrukci bydlení. Výhodná je nižšími úroky. Problém většinou nastane až u částky. Nad 3,5 milionu se nedostanete. Poradíme, co s tím, aby se i státní půjčka pro mladé na bydlení dala smysluplně využít.

 

Seznamte se, tohle je státní půjčka na bydlení 2022

Stát se rozhodl, že bude podporovat bydlení mladých lidí - mimo jiné formou státní hypotéky pro mladé. Prostředníkem, který tuto půjčku vyřizuje, je Státní fond podpory investic - SFPI. Žádost o půjčku se proto podává přímo jemu, a to osobně, nebo doporučenou poštou, lze i datovou schránkou „wikaiz5“. Zde je poštovní adresa obou poboček fondu (Praha a Olomouc). 

Jde vlastně o klasickou hypotéku na koupi nebo výstavbu bydlení, jen není poskytnuta bankou, ale státem. To znamená, že se často neobejde bez zástavy nemovitosti (nemovitostí) a bez vinkulace majetkového pojištění zastavené nemovitosti (nemovitostí).  Půjčku můžete ale využít i jen na rekonstrukci - zde (u nižších částek) stačí jen ručitelské prohlášení. Rekonstrukce se tak obejde bez zástavy rekonstruovaného domu (do 750 tisíc korun).

Státní půjčka pro mladé na bydlení je samozřejmě čistě účelovým úvěrem. To znamená, že jednak podepisujete smlouvu o cíleném využití půjčených peněz, jednak musíte v průběhu čerpání dokazovat, že jste finanční prostředky vynaložili správně, jinými slovy v souladu se stanoveným účelem. Překládat budete faktury za materiál i práci.

 

Kdo dosáhne na státní půjčku na bydlení?

Určena je státní půjčka na bydlení pro všechny, kdo ještě nedosáhli věku 40 let. Žadatel musí buď žít ve formálním svazku (manželství, registrované partnerství), nebo může žít bez partnera, ale v tomto případě musí jít o rodiče samoživitele do 40 let, který vychovává alespoň jedno dítě mladší 15 let. Co se párů týká, zde stačí, aby byl ve věku do 40 let pouze jeden ze svazku

Jsou tu ale ještě další důležité podmínky pro získání státního úvěru na bydlení:

  • dostatečná úvěruschopnost žadatele
  • žadatel nesmí být v době podávání žádosti majitelem nebo spolumajitelem jiného domu či bytu, ale ani podílu v bytovém družstvu (vyjma žádosti o půjčku na rekonstrukci)
  • prostředky se nesmějí žádat na splacení jiného úvěru (refinancování, ani konsolidace).

 

Splatnost je až 30 let, s možností odkladu

Státní půjčka na bydlení se dá splácet až 30 let. To v případě, že se bavíme o penězích na pořízení domu. Jestliže budou vzaty na rekonstrukci, je hranice splácení jen desetiletá. Navíc se dají splátky pružně měnit. Dlužník smí zdarma:

  • odložit celé splácení na maximálně 6 měsíců, přičemž se ale nesmí prodloužit celková doba splácení
  • odložit splácení jistiny (splácení úroků se nepřeruší) až na 2 roky s tím, že zde se může celková doba splácení o odložené až dva roky prodloužit
  • předčasné splacení je kdykoliv možné zdarma (není nutno čekat na výročí smlouvy, jako je tomu u běžné hypotéky od banky).

Zbývá ještě napsat, jaké okolnosti mohou vést ke zdarma odkladu splátek nebo jistiny v případě státní půjčky pro mladé. Fond uzná následující důvody pro odklad: narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství, dále ztráta zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoc trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti.

 

Kolik si můžete od státu půjčit na bydlení?

Půjčka na bydlení od státu je rozdělena do tří kategorií, co se půjčované sumy týká. Dodejme také, že peníze jsou poskytnuty buď v celé částce (rekonstrukci) nebo na maximálně 90 % skutečných nákladů koupě či výstavby bydlení (tzv. LTV). Už se ale podívejme na částky, které jsou, jak uvidíte, pro potřeby dnešního trhu s bydlením dost nízké:

  • koupě nebo výstavba domu – nejvýše 3 500 000 Kč
  • koupě bytu či družstevního podílu v bytovém družstvu – nejvýše 3 000 000 Kč
  • rekonstrukce domu nebo bytu  - nejméně 50 000 Kč a nejvýše 750 000 Kč.

 

Čím vhodně doplnit státní půjčku na bydlení?

3,5 milionu korun na pořízení bydlení, to nemusí vždycky stačit. Jenže nemovitost si touhle půjčkou už zastavíte, a tak je druhá hypotéka v bance v podstatě nemožná. Ovšem nevěšte hlavu, pomoci může běžná půjčka na bydlení, která se poskytuje bez zástavy nemovitosti. Její výše je až milion korun, takže se v celkové sumě můžete dostat na 4,5 milionu korun. Některé banky dokáží tuhle částku ještě navýšit (bez zástavy nemovitosti), ale to už je o čistě individuálním jednání s jejich úvěrovými specialisty.

Půjčka na bydlení může být účelová, ale i neúčelová. Ta účelová samozřejmě bude o něco levnější, ale se závazným využitím peněz. Půjčka neúčelová vám dá volnost - třeba v oblasti pořízení nábytku, koberců, peřin a dalšího vybavení bytu, které se do účelových půjček už nevejde. Po neúčelové půjčce se můžete poohlédnout i mezi dlouhodobými úvěry.

 

„Státní půjčka pro mladé“ není „hypotéka pro mladé“

Ještě si ujasněme pojmy, které se v této oblasti často pletou: „státní půjčka pro mladé“ a „hypotéka pro mladé“. Zatímco státní půjčka pro mladé na bydlení je hypotéka od státu poskytovaná výše zmíněným Fondem podpory investic, tak hypotéka pro mladé je poměrně nová kategorie komerčních hypoték poskytovaných bankami, která má v zákoně speciální úpravu stran podmínek jejich poskytnutí. Mohou totiž mít vyšší LTV, vyšší DTI i DSTI

U mladých lidí se totiž dá očekávat delší doba strávená aktivním ekonomickým životem, a tím i vyšší pravděpodobnost úspěšného splácení. Podrobnosti o hypotéce pro mladé jsme zpracovali v článku Hypotéka pro mladé - v čem je jiná a kdo na ni dosáhne?

 

Co si odnést?

Státní půjčka na bydlení pro mladé je tu pro lidi žijící v páru, kde alespoň jeden z dvojice ještě nemá 40 let. Příjemcem tohoto úvěru ale může být i rodič samoživitel, kterému ještě nebylo 40 let a který vychovává alespoň jedno dítě mladší 15 let. Maximální částka k půjčení je 3,5 milionu korun (na pořízení bydlení) nebo 750 tisíc korun (na rekonstrukci). Při pořízení bydlení se zřizuje zástava nemovitosti, při rekonstrukci to není nutné.

Doba splatnosti smí být až 10 let u rekonstrukce nebo až 30 let u pořízení bydlení, k tomu s možností odkladu až o dva roky, anebo s předčasným splacením kdykoliv zdarma. Vhodným doplňkem ke státní půjčce na bydlení je dlouhodobá půjčka ve výši až milion korun. Oba dva úvěry může získat jeden žadatel, ale jen pokud není zatížen jinými půjčkami, kontokorentem, ani kreditními kartami, přitom má zajištěn pravidelný příjem. Posílit svou úvěruschopnost může přizváním spoludlužníka nebo ručitele. 

Zdroje: SFPI / Zákon o spotřebitelském úvěru / Stránky jednotlivých poskytovatelů

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více