Velká stravenková debata – budou nám konečně chodit peníze rovnou na účet?

Lenka Rutteová     Publikováno 18.09.2019  Aktualita | Finanční mix

Velká stravenková debata – budou nám konečně chodit peníze rovnou na účet?

V posledních týdnech se horlivě debatuje nad stravenkami. Nad jejich zrušením a nad převedením na čisté peníze, které budou zaměstnancům vypláceny přímo na účet místo toho, aby dostávali papírky s omezenou platností, za které si lze zajít nakoupit jen omezeného počtu prodejen (ale pozor, alkohol, cigarety nebo drogerie se v nich mohou prodávat také). O co vlastně jde a jak by mohla stravenková budoucnost vypadat?

Stravenky zůstanou zachovány. Ale jen jako alternativa

Budoucnost stravenek vyloženě ohrožena není. Nový návrh zákona věnujícího se zaměstnaneckým benefitům v oblasti stravného totiž počítá s tím, že stravenky budou jako daňově uznatelný systém zachovány. Kdo ze zaměstnavatelů bude chtít, ten u stravenek zůstane. Náklady na ně jsou daňově uznatelné a na část hodnoty stravenky přispívá zaměstnanec (ve většině firem), takže je v nich blokována část výplaty.

Na stravenkách prodělávají zaměstnanci, zato jejich vydavatelé jsou v balíku

Stravenky jsou alternativní měnou ve státě. Ale mají jen omezenou platnost, a to jak místní, tak časovou. Stravenkami nelze zaplatit v každém obchodě a ani v každé restauraci, protože vydavatelů stravenek je několik, takže menší restaurace nemají uzavřenou smlouvu s každým z nich.

Platnost stravenek je omezena i časově, kdy možnost zaplatit jimi skončí většinou koncem daného kalendářního roku, případně koncem ledna roku následujícího. To sice na první pohled nevypadá jako velký problém, ale je. Každý rok se v Česku totiž neutratí stravenky za cirka 150 milionů korun! A tyto peníze zůstanou vydavateli stravenek. Velmi bohatý dar nás Čechů bohatým zahraničním firmám! Jim tvoří totiž až třetinu každoročního zisku!


 

Vzhledem k tomu, že stravenky u nás vydávají jen zahraniční firmy, odcházejí celé daně z nich do zahraničí. Ročně jde o výrazně více než půl miliardy korun, které náš stát věnuje cizím zemím – a ještě jim k tomu dodá část daňové úlevy pro zaměstnavatele. Opravdu jsme tak bohatou zemí, abychom sponzorovali jiné státy?

Za stravenky se totiž platí provize. Jednu platí zaměstnavatel (tedy vlastně zaměstnanec, protože ji zaměstnavatel promítne do příspěvku zaměstnancům). A druhou provizi pak platí ještě příjemce stravenek, tedy obchody a restaurace (tedy většinou zase zaměstnanec, protože v cenách „meníček“ v restauracích už je provize za stravenky započtená).


 

Provize na úrovni lichvy?

Provozovatelé obchodů a restaurací, kde se dá stravenkami platit, si častokráte postěžovali, že provize pro vydavatele stravenek je až na úrovni lichvy. Již mnohokráte žádali o změnu stravenkového systému, respektive podpory státu v oblasti stravování zaměstnanců. Vydavatelé stravenek pouze tisknou a dodávají stravenky, navíc s omezenou platností, většina administrace je však na zaměstnavatelích a na příjemcích stravenek coby alternativního platidla ve státě.

Za stravenky koupíme skoro všechno. Tak k čemu vlastně jsou?

Vzhledem k tomu, že podpora stravování zaměstnanců během polední pauzy je důležitým tématem, kdy firmy, které neprovozují přímo svou závodní kuchyni, mohou pomoci zaměstnancům pořídit si pravidelně kvalitní oběd, je nejvyšší čas začít uvažovat nad tím, co si lidé mohou za stravenky koupit.

V podstatě totiž všechno, a to včetně nezdravých potravin a nápojů. Pod tímto úhlem pohledu pak již není nejmenší potřeba zachovávat systém stravenek jako jedinou striktní možnost podpořit zaměstnance v nákupu kvalitního oběda a v načerpání sil do druhé poloviny pracovní doby.


Zaměstnanec totiž není úplný tupec, který když nedostane stravenky, tak nepůjde na oběd, přestože na něj doposud se stravenkami chodil. Kdo si chce na oběd zajít, ten na něj jde, i s hotovostí. A kdo má stravenky, ale na oběd jít nechce, jde si za stravenky koupit třeba pizzu nebo trochu coly pro lepší náladu. 

Nový návrh počítá s penězi na stravu přímo pro zaměstnance, se zachováním daňové úlevy zaměstnavatelům

Podle průzkumů je se stravenkami spokojeno jen sedm procent firem. A tak můžeme směle říci, že většina firem přivítá nový systém podpory stravování zaměstnanců, kterým je výplata peněz přímo na účet zaměstnance. Zda to bude zvlášť částka mimo výplatu, nebo naopak součást výplaty, to se teprve uvidí. 

Jisté však je, že stát chce zachovat současnou úroveň podpory, což znamená, že příspěvky na stravu si zaměstnavatelé budou moci odečítat z daňového základu, a tím si snížit daňové odvody.

Jak velká administrativa bude s tímto krokem spojena a kdy vlastně bude finanční příspěvek na stravu zaveden, to zatím jisté není. Ale můžeme doufat, že zaměstnanci konečně přestanou být obírání o dvojí provizi stravenkovým vydavatelům, a že ani menší české obchody, kterým často ve stravenkách trčí velká část tržeb, nebudou provizí obíráni o část zisku.


Přinášejí stravenky něco dobrého?

Je na stravenkách něco, co nám dává pozitivní přínos? Negativa už jsme zmínili celkem výrazně, ať jde o obírání zaměstnanců o provize nebo o únik daňových výnosů do zahraničí, omezení platnosti stravenek a jejich propadnutí ve prospěch vydavatelů, možnost koupit si za stravenky v podstatě cokoliv nebo blokování tržeb menších obchodů právě ve stravenkách a snížení výplaty zaměstnance o hodnotu jeho podílu na ceně stravenky. 

Ale co pozitiva? Najdeme nějaká? Jediným větším pozitivem je snad pomoc restauracím v tom, aby měly vyšší tržby. Se stravenkou se často nedá příliš dobře nakoupit v obchůdcích v okolí, a tak se lidé mnohdy opravdu vydají i do ne zrovna dobré restaurace na meníčko, i když by volili raději cestu zdravého salátu připraveného doma. 

Jenže ruku na srdce: Kdo se chce najíst v poledne v kvalitní restauraci, ten tam půjde i s finančním příspěvkem od zaměstnavatele, bez toho, aby v ruce držel papírovou stravenku nebo měl na kartě nahránu stravenku elektronickou. Kde kvalitní restaurace není, tam využijí lidé příspěvek samozřejmě jinak, a třeba i mnohem zdravěji, než na svíčkovou nebo smažený řízek. Že by stravenky podporovaly nekvalitní restaurace…?

Jiné výhody stravenek pro zaměstnance, zaměstnavatele, obchody nebo restaurace se hledají opravdu jen těžko.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více