Vyřídit si úřední záležitosti rovnou z banky? | Hyperfinance.cz

Vyřídit si úřední záležitosti rovnou z banky? I to bude možné!

Lenka Rutteová   Publikováno 04.09.2019 Aktualita| Banky

Vyřídit si úřední záležitosti rovnou z banky? I to bude možné!

Otevřené bankovnictví stále více nabývá konkrétní podobu. Nejenže si můžeme z jedné banky, respektive jejího online bankovnictví obsloužit více účtů najednou, my v budoucnu budeme moci z tohoto obline bankovnictví dokonce navštívit úřední portály a třeba se rovnou podívat, jak jsme na tom s řidičskými body. Nebo dorovnáme nedoplatek na zdravotním pojištění OSVČ. První kroky tímto směrem už byly podniknuty.

Nejprve jednotný přístupový bod k portálům veřejné správy

NIA neboli Národní bod pro identifikaci a autentizaci, zkráceně Národní bod, to je první předpoklad přístupu k úřadům z otevřeného bankovnictví. NIA byl v České republice již vytvořen, a to již v červenci 2018. Jde o pokrokový prvek elektronizace veřejné správy. Konkrétně se jedná o elektronickou identifikaci občana na jednom místě a pro všechny zúčastněné úřady.


 

NIA byl vytvořen na základě zákona o elektronické identifikaci. Systém NIA je přístupný přes portál eidentita.cz. V současnosti můžeme Národní bod využít pro komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení, s Portálem veřejné správy (Portál občana), s Finanční správou České republiky, s některými zdravotními pojišťovnami, připojíme na něj také datovou schránku. A již v něm funguje i  eRecept.

NIA slouží i pro přístup k institucím Evropké unie

Nežijeme v izolovaném světě, a tak Národní bod neslouží jen k identifikaci občana pro české úřady, ale také pro ty evropské. Podstatou NIA je elektronická identifikace občana na jednom místě, v jednom systému, odkud pak již identifikovaný (přihlášený) chodí na portály zúčastněných veřejných institucí. Tedy jedno přihlášení pro velké množství registrů najednou. Stejně jako v otevřeném bankovnictví.

Projekt SONIA zapojí i bankovnictví elektronické identifikace občana

Dalším krokem k ještě pohodlnější komunikací s veřejnou správou je právě probíhající projekt SONIA neboli možnost přístupu k úřadním registrům přímo z online bankovnictví. Veřejnosti tento plán představil Filip Hanzlik, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace (ČBA) a vedoucí projektu SONIA za ČBA.

SONIA bude jednotným přístupovým bodem jak k portálům veřejné správy, tak k soukromým elektronickým službám typu bankovnictví, dodavatelé energií, nákupy online a dalším. Jak uvedla ČBA, můžete v budoucnu z jednoho přihlášení vidět, kolik vám zbývá řidičských bodů, rovnou byste mohli zaplatit poplatek za odpady, přehlásit si energie k jinému dodavateli, vyřešit doplatek na pojistném na sociálním pojištění, ale také si hned nakoupit online a zaplatit jen otiskem prstu.

Bankovní identita

Poslední detaily propojení veřejných portálů a otevřeného bankovnictví se právě dolaďují. Zavedena bude nová identita občana, což bude tzv. elektronická identita, případně bankovní identita. Jde o rozšířený digitální doklad totožnosti. Ten v budoucnu poslouží právě ke komunikaci s úřady veřejné správy a se soukromými poskytovateli služeb, u kterých je identifikace klienta nutná nebo výhodná.


 

Projekt SONIA zatím nerozhodl, zda bude vyžadovat identitu veřejnou (pouze v podobě NIA) nebo zda bude spokojen s identitou založenou na otevřeném bankovnictví. Pokud by se identita brala z bankovnictví, musely by si banky, které rozšířenou identitu poskytovaly, zažádat o speciální akreditaci.

Výsledkem by pak bylo tzv. BankID, neboli bankovní identita občana, která by byla propojena s projektem SONIA. A pomocí BankID už bychom byli rovnou přihlášeni o do NIA, tedy Národního bodu. 

Kdo nechce, nemusí

Ano BankID, ani NIA nejsou povinné. Pokud občan nechce elektronickou identitu nebo otevřené bankovnictví, rozhodně jej využívat nemusí. Vždy jde o tom, zda si NIA založíme a zda v elektronickém bankovnictví odsouhlasíme poskytnutí přístupu k našim informacím i třetím stranám. To je hlavní myšlenka směrnice PSD2, ze které otevřené bankovnictví vychází. 

Využívání NIA i Bank ID by mělo být bezplatné, platit totiž budou instituce zapojené do projektu, nikoliv jejich klienti. Že se zdraží služby poskytované těmito společnostmi, s tím asi počítat musíme. Snad to bude za ušetření času s přihlašováním stát a zbavení nutnosti spravovat desítky hesel stát.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více