Z 800 na 85. To je průklest nebankovními společnostmi po zavedení nových pravidel

Lenka Rutteová     Publikováno 24.10.2018  Aktualita | Půjčky

Z 800 na 85. To je průklest nebankovními společnostmi po zavedení nových pravidel

Od prvního června tohoto roku mohou být nebankovní půjčky poskytovány pouze těmi nebankovními společnostmi, které k této činnosti získaly licenci od České národní banky. Licence je navázána na splnění pravidel, která vyžaduje nový zákon o spotřebitelském úvěru. Největší změny přinesl zákon v základním kapitálu poskytovatele půjčky, v zákazu rozhodčích doložek, zákazu směnek a v regulaci sankčních mechanismů. Z původních cirka 800 nebankovních poskytovatelů jich po tomto průklestu zůstalo pouhých 85.

Nebankovní půjčka? Nyní už s klidem na duši!

Teď už mohou být spotřebitelé při rozhodování se o půjčce mnohem klidnější a věřit i nebankovním společnostem. Ty, co prošly licencí, dělají svou práci dobře – i ve vztahu ke svým klientům. Česká národní banka je při procesu zkoumání nároku na udělení licence opravdu proklepla. A to nejen v nastavení pravidel půjček, ale i v oblasti vzdělání jejich zaměstnanců.

Lidé si proto mohou být jistí, že nynější nebankovní společnosti, které získaly oprávnění působit na trhu s půjčkami, mají správně nastaveny smlouvy, splátkové kalendáře, klientský servis, možnosti předčasného splacení, ale i sankční pravidla.

Ovšem pozor, neznamená to, že by nesplácející dlužníci nemohli za opoždění splátky nebo za dlouhodobější nesplácení dostat sankci. Mohou. Pouze nesmějí sankce dosahovat tak astronomických výšek, jako tomu bylo v minulosti.

Nepleťte si spotřebitelský úvěr s podnikatelským!

Abychom s úvěrem zůstali v klidných a regulovaných vodách pod velením České národní banky a zákona o spotřebitelském úvěru, je nutné si také sjednat spotřebitelský úvěr poskytovaný spotřebiteli. Nikoliv úvěr podnikatelský poskytovaný na IČO.

Zde mohou nastat dvě situace. Nebankovní společnosti poskytují spotřebitelský úvěr i lidem, kteří nejsou zaměstnanci, ale pracují na živnostenský list. Ovšem spotřebitelskou půjčku poskytnou na fyzickou osobu spotřebitele, tedy na člověka, ne na IČO. Jen inzerují, že jim nevadí, že příjem žadatele o půjčku plyne z podnikání, nikoliv ze zaměstnání. V tomto případě zůstáváme pod ochrannými křídly zákona o spotřebitelském úvěru a také ČNB.

Druhá situace je ta horší. To si klient vezme úvěr podnikatelský. Na IČO. Na tento druh úvěru se totiž vztahují zcela jiné podmínky jak pro poskytovatele, tak pro samotného dlužníka. A rozhodně nejsou pro dlužníka ani snadné a ani výhodné. Uveďme například nárok poskytovatele na okamžité splacení celého dluhu v momentě, kdy se dlužník opozdí se splácením.

Nedostatky se stále najdou

I přes celkem povedenou regulaci původních a mnohdy lichvářských praktik některých „výlupků“ mezi nebankovními společnostmi je v zákoně o spotřebitelském úvěru stále dost míst, která nejsou jasně definovaná a u kterých se může snaha o kličkování objevit.

O slabých pasážích zákona samozřejmě v České národní bance vědí a při procesu udělování licence se na ně také soustředili. Jmenujme například nedostatečnou definici pojmu „účelně vynaložené náklady“. Odborníci však doporučují ponechat současnou právní úpravu cirka dva roky v současném stavu. Pak vyhodnotit její dopady a kýžený směr změny.

Půjčky poskytovaly desítky tisíc firem, ale ne jako svou hlavní činnost

Výše zmíněných 800 nebankovních společností, ze kterých po prosetí trhu novými pravidly zůstalo jen 85, poskytovalo v minulosti úvěry jako svou hlavní činnost. Pak tu ale byly další desítky tisíc firem, co také půjčovaly, většinou za pochybných podmínek.

Ale nebyly založeny a priori za účelem úvěrování, pouze si z něj udělaly doplňkovou činnost. I ty musely s takovými praktikami skončit, protože nebyly schopné dostát přísnějším a férovějším podmínkám. Ani se nepokoušeli o licenci zažádat.

Naopak všichni členové sdružení SOLUS, které provozuje registr s negativními záznamy (opoždění s platbami nebo nesplácení), o licenci zažádali a také ji získali. A jak je rozděleno vlastnictví společností, co licenci mají?

Polovina v Česku, zbytek v zahraničí

Přibližně polovina nebankovních společností, které licenci získaly, je v rukou českých majitelů. Ostatní jsou vlastněny zahraničními majiteli, nejvíce z pobaltských zemí, z daňových rájů nebo z Velké Británie. A u sedmi procent licencovaných společností není možné z veřejně dostupných zdrojů dohledat jejich majitele.

Objem nebankovních úvěrů za loňský rok poklesl

Zatímco v ostatních zemích Evropy rostl objem úvěrů poskytnutých nebankovními společnostmi, u nás to loni bylo jinak. Klesl o 0,9 procenta. Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace to okomentoval následovně:

„Výsledky v České republice mohl ovlivnit nový zákon o spotřebitelském úvěru, který zpřísnil kritéria pro posuzování úvěruschopnosti žadatelů. Pokles se projevil především u osobních půjček. Část zájemců, kteří by dříve na úvěr dosáhli, už nyní zřejmě neuspěli.“

Odborné znalosti jsou testovány i u lidí v online srovnávačích

Jako se srovnávají ceny zboží a podmínky jeho nákupu, začaly se srovnávat i ceny půjček a podmínky jejich poskytnutí. Vznikly online srovnávače, které klientům přinášejí rychlý přehled o trhu s nebankovními i bankovními půjčkami.

Zákon o spotřebitelském úvěru chce, aby i zde pracovali lidé s odbornými znalostmi. Proto i zde probíhají testy a i zde Česká národní banka rozhoduje o tom, zda mohou srovnávače i nadále poskytovat klientům své služby. A to už je dost velká záruka.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více