Změna právní úpravy kupních smluv po roce 2014

Změna právní úpravy kupních smluv

Lenka Rutteová   Publikováno 09.10.2016 Rada| Finanční mix

Změna právní úpravy kupních smluv

Ať už kupujete či prodáváte nemovitost nebo něco menšího, měli byste mít kvalitní a hlavně platnou kupní smlouvu. Právní rámec pro její uzavření se ale v posledních letech změnil, takže si dejte pozor, zde skutečně uzavíráte smlouvu podle aktuální legislativy.

Jak se změnila kupní smlouva po roce 2014

V roce 2014, konkrétně 1. ledna, vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník (NOZ). Předtím se kupní smlouvy řídily dvěma zákony, a to předchozím Občanským zákoníkem, tak také Obchodním zákoníkem. S tím, jak NOZ vstoupil v platnost, Obchodní zákoník zcela zanikl. V současnosti kupní smlouvy řeší jen jedna právní úprava – NOZ.

Kupni smlouva ke stažení

Pozor na staré vzory! Hodně lidí si stahuje smlouvy z internetu. Nemusí to být špatné řešení, najít je můžete například zde: http://www.vzory.cz/category/vzory/koupe-najem-dilo/#.V_rPB_mLTIV. Při hledání takových smluv ale buďte opatrní. Jednak je na některých stránkách třeba je platit a také se může stát, že najdete smlouvu uzavřenou podle dnes již neplatné legislativy. Na začátku každé smlouvy by mělo být uvedeno, podle jakého zákona je uzavírána, Nic než NOZ by tam být nemělo.

Co by mělo být ve správné kupní smlouvě 

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, které je předmětem koupě, a umožní mu ji získat do vlastnictví. Kupující se smlouvou zavazuje, že věc převezme a prodávajícímu uhradí kupní cenu. Kupní smlouvy na movité a nemovité věci se liší. Například při prodeji domu nesmíte zapomenout na zvláštní ustanovení NOZ o skrytých vadách. To prodávajícímu ukládá oznámit kupujícímu všechny skryté vady.

V žádné kupní smlouvě nesmí chybět, kdo jsou smluvní strany (prodávající, kupující). Smlouva musí obsahovat jasný projev vůle prodávajícího něco prodat a projev vůle kupujícího to koupit. Pokud se nejedná o nemovitost, kupní smlouvu není nutné uzavřít písemně. Kupní cenu určuje dohoda obou smluvních stran, přičemž nesmí dojit k hrubému nepoměru vzájemných plnění. Laicky řečeno, smlouva nesmí být pro jednu stranu výrazně výhodnější.

Smlouva musí obsahovat práva a povinnosti obou smluvních stran. Popisuje také, co je předmětem koupě, jaká je cena, jak a kdy bude předmět koupě předán, kdy a jak bude zaplacena cena. Podle NOZ může mít kupní smlouva řadu vedlejších ujednání, jako například výhradu zpětné koupě, výhradu vlastnického práva, předkupní právo atd.

Jaké jsou typy kupních smluv

Dvě základní verze smlouvy jsou na koupi věci movité a koupi věci nemovité. Další podskupinou jsou smlouvy s rozhodčí doložkou. Takové smlouvy by při případných sporech nešetřil soud, ale rozhodce, na němž by se obě strany měly shodnout. Specifická pravidla mají kupní smlouvy uzavírané mezi podnikateli. Pokud například koupíte mobilní telefon jako podnikatel, neplatí pro vás klasické spotřebitelské záruční lhůty.

Kupní smlouva na auto

V kupní smlouvě na auto je zvláště důležitá přesná definice prodávaného auta, tedy tovární značka, typ, VIN kód, barva vozidla, rok výroby, SPZ, číslo velkého technického průkazu, stav tachometru, stav vozidla (mechanické závady, poškození vozidla, příslušenství, například tažné zařízení, náhradní pneu, střešní nosič atd.) a také počet najetých kilometrů. U ceny musí být definován způsob úhrady a termín splatnosti.

Kupní smlouva na nemovitost

Na rozdíl od movitých věcí, musí být kupní smlouva na nemovitost vždy uzavřená písemně. Každá taková smlouva musí obsahovat definici smluvních stran, předmět koupě, což je vlastně přesná definice nemovitosti (adresa, popis, údaje z katastru nemovitostí, rozměry pozemku atd.), kupní cenu nemovitosti (pozor na rozdíl mezi cenou s DPH a bez, pokud nemovitost kupujete od firmy), včetně termínu splatnosti a způsobu úhrady. Důležitou součástí kupní smlouvy na nemovitost je tzv. projev vůle prodávajícího převést úplatně své vlastnické právo. Znamená to, že prodávající musí do smlouvy prohlásit, že je majitelem a má výlučné právo nemovitou věc prodat. Je-li více prodávajících, musí být ve smlouvě uvedeni všichni. Nutné je i určení okamžiku převzetí nemovitosti, tedy chvíle, kdy nemovitost začne užívat nový majitel a způsob zápisu nového vlastníka do katastru.  

Sebelepší vzor smlouvy je jen vzor. Pokud prodáváte něco cenného a pro vás důležitého, investice do právníka, který smlouvu sepíše vám přesně na míru, se určitě vyplatí.

 

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více