Cestovní pojištění Direct pojišťovna

Výhody

 • Pojištění všech druhů cest
 • Neomezený limit léčebných výloh
 • Rizikové sporty přesně na dny, kdy je podniknete
 • Pojistné podmínky jsou srozumitelné a transparentní
 • Lze připojistit i odpovědnost, úraz, zavazadla, storno, zpoždění, auto a sportovní vybavení
 • Pojištění jednorázové cesty, cest opakovaných anebo celoročního pobytu
 • Pojistná smlouva je jednoduchá, bez právnických kliček

Cestovní pojištění Direct

Cestovní pojištění od Directu vám poskytne ochranu na cestách, dovolených a při studijních i pracovních pobytech v zahraničí – pokud se vám během nich přihodí nahodilé situace, jež nebylo možné předpokládat anebo ovlivnit. Pojistné plnění přijde po té, co vám vlivem těchto situací vznikne škoda na majetku či na zdraví, anebo když škodu nechtěně způsobíte vy a budete ji nuceni uhradit.

Pojistit se lze na jednorázovou cestu po ČR, Evropě anebo do světa, můžete si však sjednat i pojištění delší – na opakované cesty do Evropy a jiných zemí světa (jedna cesta musí být dlouhá maximálně 90 dní, počet cest během roku není omezen), případně na dlouhodobý pobyt až na jeden rok v Evropě nebo ve světě (jeho délka musí být delší než 90 dní). Lze kombinovat pracovní cestu a dovolenou.

Časté otázky

Jak dlouho trvá, než se uzavře smlouva o cestovním pojištění na dovolenou?

Uzavírání smlouvy je rekordně krátké. Můžete to totiž zvládnout online během několika málo minut. Pojistná smlouva platí ihned po jejím zaplacení, takže ji můžete uzavřít i ráno před odjezdem na dovolenou. Stačí pouze vyplnit formulář, kde si navolíte, o jaké pojištění stojíte. Hned vám vyjede kalkulace a pokyny k platbě. Zaplatíte kartou nebo rychlým online převodem přes internetové bankovnictví a je hotovo, smlouva platí. 

Vzhledem k tomu, že se pohybuji o dvou berlách, občas někde něco z nešikovnosti porazím a rozbiju – pojistí mě na cesty i tak?

Jistě ano, stačí si v pojištění zaškrtnout připojištění odpovědnosti za škodu, vztahuje se jak na škodu na zdraví (až do 25 milionů Kč, tak na škodu na majetku (až do 10 milionů Kč). 

Dopředu nevím, kdy vyjde počasí (vlny) na surfování. Můžu to v pojištění nějak zohlednit?

Ano, můžete se na rizikový sport pojistit pouze na konkrétní dny, a to dokonce i během pobytu a jen jeden den předem. Takže když je dobrá předpověď počasí na další den, online sjednáte připojištění rizikových sportů, zaplatíte a máte na zítra pro surfování vystaráno, s minimálními náklady.

Do zahraničí jezdím poměrně často, a to jak pracovně, tak na dovolenou – jde to pokrýt jednou pojistkou?

Ano, stačí si zvolit pojištění na opakované cesty, vyplnit svůj telefon a email a odeslat souhlas se zpracováním nabídky pojišťovnou (tlačítkem „“ a „pokračovat“). Ta se vám brzy ozve s konkrétní nabídkou, kterou pak spolu doladíte podle vašich potřeb.

Když se mi během dovolené stane úraz anebo onemocním, co budu muset udělat?

Nejlépe uděláte, když zavoláte na číslo +420 290 290 291. To je číslo asistenční služby, kde se postarají o vše potřebné. Vy jim sdělíte, co se stalo a kde jste, oni vás navedou na to, co máte dělat a kam jet nebo kam se nechat přepravit, také vám všechno potřebné zařídí a vyjednají. Pokud budete muset někde platit v hotovosti, informujte asistenční službu a vyžádejte si účtenky za veškeré platby, proplaceno vám bude i cestovné do doporučené nemocnice (všechny doklady je nutno uschovat).

Podmínky

 • Pojištění musí sjednávat dospělá osoba, avšak pojistit může více lidí, tedy i děti
 • Pojistit se mohou Češi, ale i cizinci žijící v ČR (ti nevyplňují rodné číslo, pouze datum narození)
 • Pojištění vzniká až po zaplacení pojistného – nestačí pouze podpis smlouvy
 • Pracovní cestu si nemohou pojistit lidé pracující v bezpečnostních či záchranných složkách (armáda, policie atp.)
 • Pojistné plnění se nevztahuje na situace, které si klient zavinil sám, tedy mohl je předvídat, případně jednal úmyslně (úmyslná škoda nebo ublížení na zdraví, nedodržení bezpečnostních předpisů) nebo k jednání úmyslně naváděl jinou osobu, anebo byl pod vlivem omamných a psychotropních látek.
 • Pojistné plnění nebude vyplaceno ani v případech, kdy pojištěný vycestoval do míst, kde je válečný konflikt, konají se mírové mise, pokud se pojištěný zúčastní veřejných nepokojů, cestuje do míst, před kterými varuje Ministerstvo zahraničí anebo do míst s extrémními klimatickými podmínkami
 • Pojistné plnění nebude proplaceno ani tehdy, když pojištěný vykonává aktivity, na které pojištěn není

O společnosti

Direct pojišťovna, a.s.

Kontaktní informace

 • Nové sady 996/25 602 00 Brno
 • E-mail: info@direct.cz
 • Telefon: 221 221 221
 • Oficiální web společnosti: www.direct.cz
Direct pojišťovna, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno

Direct pojišťovna, a.s. je novátorskou pojišťovnou, která se zabývá neživotním pojištěním a sídlí v Brně. V čem je její novátorství? Direct je pojišťovnou pro lidi v tom smyslu, že vždy hledá jednoduchá a spolehlivá řešení. A hlavně se vždy snaží dostát tomu, proč vznikla: pomáhá svým klientům v situacích, kdy se vykulí nějaký průšvih. Pojistné smlouvy, které nabízí, jsou psány jednoduchým jazykem, bez právnických formulací, kliček, hvězdiček či jiných nenápadných poznámek pod čarou. Direct je pojišťovnou, která podle svých slov „ve 21. století neprofituje z minulosti, ale žije přítomností a vyhlíží optimisticky do budoucnosti.“

1. krok

Nejdříve si vyberte, zda chcete pojistit jednu cestu, opakované cesty v roce anebo roční pobyt v zahraničí (delší než 90 dní). Po výběru se vám rozbalí další část formuláře.

2. krok

Zde vyplňte dobu vaší plánované cesty, tedy datum odjezdu a datum návratu. V případě opakovaných cest a ročního pobytu se vám automaticky nabídne jeden rok. Takže zadáte pouze začátek cesty – datum dokončení se vyplní automaticky. 

3. krok

Vyberte, kam míříte. U pojištění jedné cesty se vám nabízí výběr mezi Evropou, světem a Českou republikou, v případě opakovaných cest a ročního pobytu si můžete vybírat jen mezi Evropou a světem.

4. krok

Vyplňte, kolik osob chcete pojistit, tedy kolik vás jede. Kategorie klientů jsou rozděleny na dospělé (15 – 69 let), děti (do 14 let) a seniory (nad 70 let).

5. krok

Pokud jste zvolili pojištění jedné cesty, otevře se vám další část formuláře pro sjednání pojistné smlouvy. Nyní vyberte hlavní náplň vaší cesty. Půjde o relaxační dovolenou nebo naopak o poznávací zájezd? Budete na dovolené sportovat? Nebo se vůbec nejedete dovolenkovat, ale naopak pracovat, či studovat? V nabídce je i možnost kombinace činností. Po výběru klikněte na „pokračovat“.

6. krok

V dalším kroku se vám rozbalí konkrétní nabídka pojištění, a to ve třech variantách jeho rozsahu (a samozřejmě i ceny). Základní varianta nese název „Mám to nejnutnější“, střední rozsah pojistného plnění je nabízen ve variantě „Dám na doporučení“, nejvyšší pojistné krytí, ale i nejdražší pojištění nabízí varianta „Počítám se vším“.

Zde si kliknutím na variantu vyberete tu, o kterou máte zájem.

7. krok

Ve vybrané variantě rozsahu pojištění si můžete navolit jednotlivé parametry. Některé jsou dány automaticky ze zákona, jiné si můžete doplnit podle toho, co uznáte za vhodné. Navolíte je pomocí kliknutí na kolečko s „pluskem“ vevnitř. Tím nastavíte, že chcete právě toto doplňkové připojištění. Pokud si to rozmyslíte, můžete na stejné místo kliknout znovu a připojištění se zase zneaktivní. Průběžně se, v závislosti na všem výběru, bude měnit i cena.

U trvalých následků úrazu a škody na zavazadlech můžete nastavit i maximální výši pojistného plnění.

8. krok

Ve stejném formuláři můžete vybírat i další doplňková připojištění, ta se vám rozbalí právě po kliknutí na „Doplňková připojištění“. V nabídce je pojištění vozidla vlastního, vozidla z půjčovny anebo poškození sportovního vybavení, kde také musíte navolit počet kusů pojišťovaného sportovního vybavení.

Stejně tak si můžete rozbalit nabídky Pojištění stornopoplatků, Rizikových sportů a Manuálních prací – u těch musíte vybrat konkrétní datum. Pak kliknete na tlačítko „Pokračovat“.

9. krok

Jako další krok se objeví rekapitulace, kde uvidíte svou vybranou nabídku cestovního pojištění, poplatky za jednotlivá připojištění, i celkovou částku. Pod rekapitulací je možnost odeslat si ji emailem nebo převést do PDF a uložit. Převede se vám tak automaticky do podoby pojistné smlouvy.

10. krok

Nyní se posuňte pod rekapitulaci a vyplníte své osobní údaje. Na konci stránky odkliknete, že jste četli pojistné podmínky (doporučujeme si je opravdu přečíst) a kliknete na tlačítko „Sjednat“

11. krok

Platba pojistného je to poslední, co je potřeba k uzavření pojištění udělat. Na výběr máte platbu kartou anebo rychlým online převodem přes internetové bankovnictví. Hned po zaplacení je smlouva platná.