Povinné ručení AXA

Povinné ručení AXA

AXA pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kryje veškerou újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s provozem motorového vozidla pojištěnce. U pojišťovny AXA lze pojistit každé osobní a lehké užitkové vozidlo do 3,5 tuny s maximálním počtem 9 sedadel. Jedinou podmínkou je platná registrační značka, přidělená na území České republiky.

AXA povinné ručení kryje újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením, škody na majetku poškozených osob, ušlý zisk a účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením v souvislosti s uplatňováním výše uvedených nároků. Vybírat si můžete z 3 variant pojistného krytí a v případě zájmu je možno povinné ručení rozšířit o vhodný druh připojištění, který u AXA pojišťovny získáte za zvýhodněnou cenu.