Povinné ručení ČSOB

Výhody

  • Asistenční služby pro případ nehody i poruchy vozidla
  • Pojištění škod na vlastním vozidle až do výše 10 000 Kč
  • Úrazové pojištění řidiče až do 300 000 Kč
  • Garance pojistné částky vozu - v případě totální škody pojistné krytí do výše pojistné částky vozu

Povinné ručení ČSOB

ČSOB pojištění odpovědnosti provozu vozidla kryje jakoukoli újmu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s provozem Vašeho vozu. U ČSOB pojišťovny je možné pojistit každé osobní a lehké užitkové vozidlo do 3,5 tuny a počtu 9 sedadel. Jedinou podmínkou je platná registrační značka, přidělená na území České republiky.

Povinné ručení ČSOB kryje újmy z ublížení na zdraví nebo usmrcení, škodu na majetku poškozených osob, ušlý zisk a prokazatelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením v souvislosti s uplatňováním těchto nároků. Vybírat si můžete z 3 typů (Standard, Dominant, Premiant) pojistného krytí, případně je možné rozšíření o připojištění, které získáte u ČSOB za bezkonkurenční cenu.

Časté otázky

Jak vysoké limity pojistného plnění nabízí povinné ručení ČSOB?

Pojištění vozu od ČSOB nabízí tři varianty limitů pojistného plnění. Typ Standard Vám poskytne ochranu do výše 35 000 000 Kč pro škody na majetku a 44 000 000 Kč u škod na zdraví. Dominant nabízí ve stejných strukturách 60 000 000 Kč a Premiant opět ve stejné struktuře 200 000 000 Kč.

Je pravda, že ČSOB povinné ručení hradí i škody vzniklé na vlastním voze klienta i tehdy, když je viníkem nehody?

Je to tak, ale tato možnost platí jen u varianty Premiant. V případě jeho sjednání hradí pojišťovna škody na voze pojistníka do výše 10 000 Kč.

Obsahuje povinné ručení od ČSOB asistenční služby zdarma pro případ nehody?

Ano, toto povinné ručení zahrnuje asistenční služby pro Českou republiku i celou Evropu a to nejen na nehody, ale i na poruchy na vozidle.

Jaká doplňková připojištění nabízíte k variantám povinného ručení ČSOB?

V každé z variant je zahrnuto úrazové pojištění řidiče, pojištění osobních věcí řidiče a také pojištění osobních věcí rodinných příslušníků. Je možné si sjednat také pojištění proti odcizení vozu, úrazové pojištění cestujících, živelní pojištění, pojištění náhradního vozu, skel apod.

Jak výhody či slevy lze u ČSOB získat?

Povinné ručení od ČSOB nabízí výhody a slevy hlavně dobrým a zkušeným řidičům. Při sjednání online je možné získat slevu až 10%, zdarma získáte také nadstandardní asistenční služby a připojištění úrazu jak pro řidiče, tak i pojistku osobních věcí řidiče i rodinných příslušníků.

O společnosti Československá obchodní banka, a.s.

Československá obchodní banka, a.s.

Univerzální pojišťovna kryjící všechna běžná rizika denního života i podnikání. Spadáme pod Československou obchodní banku a jsme pátou největší pojišťovnou v ČR. Podnikatelům, firmám i fyzickým osobám poskytujeme širokou paletu služeb s mnoha možnostmi individuálního přizpůsobení.

Od roku 2007 nás zaštiťuje finanční skupina KBC, aktuálně jediný vlastník ČSOB. Staráme se o více než 1 000 000 klientů a získali jsme za to řadu ocenění. V roce 2014 cenu pro „Prorodinnou firmu roku“ či 3. místo v soutěži „Zaměstnavatel regionu 2015."

Více informací