/data/hyperfinance.cz/multimedia/images/oddluzeni.png

Oddlužení fyzické osoby, oddlužení OSVČ

Oddlužení je jediný zákonný způsob, jak vyřešit neschopnost splácet své závazky vůči věřitelům. Dlužníkovi je tak umožněn „nový start“ a zároveň je do umořování svého dluhu aktivně zapojen. Při oddlužení dochází ke sloučení všech závazků a k následnému zastavení vymáhání dlužných částek věřiteli. Podmínky oddlužení upravuje Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.

Co získáte

Povolení o osobním bankrotu vždy stanovuje soud, který také určuje konkrétní způsob oddlužení. V případě, že k vyhlášení osobního bankrotu skutečně dojde, sníží vám soud celkový dluh až o 70 %. Vaše závazky se tak sníží na pouhých 30 % jejich původní hodnoty. Splátky jsou rozděleny do pěti let. Pokud poctivě plníte soudem stanovené podmínky, je vám poté zbytek dluhu odpuštěn.

Díky oddlužení jste současně chráněni proti vykonání exekuce či podání žaloby k civilnímu soudu. Zákon zároveň garantuje, že vám zůstane pevná část příjmů, se kterými můžete volně disponovat. Nemusíte se tak bát, že nebudete mít z čeho hradit své životní náklady. Rovněž můžete libovolně nakládat také se svým ostatním movitým i nemovitým majetkem. Vaše závazky jsou při schválení oddlužení zastaveny. Díky tomu nehrozí nárůst dlužné částky o úroky, penále, pokuty a odměny advokátů a exekutorů. Nemusíte se proto bát opětovného zadlužování. V případě příznivého rozhodnutí soudu může dojít také k prominutí úhrady nesplacených či nepřihlášených závazků.

Podmínky osobního bankrotu

Oddlužení je podle insolvenčního zákona možné učinit v případě všech fyzických osob a nepodnikatelských právnických osob. Soud tedy může rozhodnout o oddlužení zaměstnance, oddlužení OSVČ, ale také o oddlužení manželů.

Dlužník musí vždy splňovat podmínky insolvenčního zákona. Zejména se musí nacházet v úpadku, tedy musí mít více než dva věřitele a peněžité závazky 30 dní po splatnosti, které není schopen plnit. Oddlužení bude povoleno jen v případě, kdy lze předpokládat, že dlužník je schopen uhradit nezajištěným věřitelům nejméně 30 % hodnoty jejich pohledávek.

Postup při oddlužení:

  1. Vypracování insolvenčního návrhu advokátem.
  2. Podání insolvenčního návrhu na příslušný krajský soud.
  3. Zahájení insolvenčního řízení zveřejněním dlužníka v insolvenčním rejstříku.
  4. Rozhodnutí soudu o povolení oddlužení a stanovení insolvenčního správce.
  5. Schůze věřitelů, na které se rozhoduje o způsobu oddlužení.
  6. Schválení oddlužení formou splátkového kalendáře nebo prostřednictvím prodeje majetku.
  7. Ukončení oddlužení splněním všech povinností dlužníka a vydáním rozhodnutí o osvobození dlužníka od povinnosti úhrady zbývajících pohledávek věřitelům.