Pojištění schopnosti splácet

Při sjednávání úvěru, půjčky či hypotéky obvykle máte možnost sjednat si také pojištění schopnosti splácet, neboli úvěrové pojištění. Obvykle si můžete zvolit mezi několika variantami. Některé banky či pojišťovny mají typy pojištění rozdělené do dvou nebo tří skupin, někde si můžete zvolit i jednotlivě.

Pojištění se obvykle sjednává při zřizování úvěru. Při sjednávání úvěrů online je také možnost sjednat toto pojištění online.

Pojistné se obvykle platí měsíčně spolu se splátkou daného úvěrového produktu, ke kterému je pojištění sjednáno. Existují ale také výjimky, kdy se pojistné uhradí hned v několika prvních splátkách a pak už hradíte jen splátku úvěru. Pokud takový úvěr doplatíte předčasně, pojišťovna vám zbylé pojistné vrátí.

Jaké druhy pojištění k úvěru si můžete sjednat a jaké je jejich uplatnění

Pojištění pro případ úmrtí

Pojištění splácení úvěru pro případ úmrtí patří do té základní kategorie. Je nejlevnější a jeho čerpání nejjednodušší. Z pojištění úvěru se zaplatí zbylá dlužná částka.

Pojištění pro případ trvalé invalidity

Toto pojištění patří také do kategorie těch levnějších. V případě pojistné události je nutné mít diagnozu potvrzenou lékařem. Banka či pojišťovna za vás pak uhradí buď celou zbylou částku úvěru, nebo několik splátek, v závislosti na podmínkách banky.

Pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti

Tato varianta už bývá o něco dražší. Pro pojišťovnu totiž představuje mnohem větší a pravděpodobnější riziko.

Podmínky čerpání v případě pojistné události jsou však poměrně přísné. Je nutné, aby pojištěný byl alespoň 60 dní v pracovní neschopnosti. Pojišťovny pak obvykle hradí následující splátky, ovšem jen po určitou maximální dobu, obvykle 12 měsíců.

Pojištění ztráty zaměstnání

Toto pojištění je to nejdražší, které si můžete k úvěru sjednat. Stejně tak podmínky jsou velmi přísné. Už při zřizování tohoto typu pojištění musíte být zaměstnaní s pracovní smlouvou na dobu neurčitou a nesmíte být ve zkušební době ani výpovědní lhůtě. Pro uplatnění pojistné události musíte být v evidenci na ÚP minimálně 40 až 60 dní, v závislosti na pojišťovně. Zároveň však nesmíte o práci přijít ani z jednoho z následujících důvodů: výpověď za hrubé porušení pracovní kázně, výpověď "dohodou", ani výpovědí z vaší strany.

Pojistit nebo nepojistit?

Sjednání pojištění schopnosti splácet je zcela dobrovolné a rozhodně není povinné. Ovšem v některých případech pojištění či nepojištění může rozhodnout o schválení či neschválení úvěru. Obzvláště toto pojištění u hypotéky může mít rozhodující vliv, nejen na schválení samotné, ale také například na výši úrokové sazby.