/data/hyperfinance.cz/multimedia/images/kient.png

Problémoví klienti a půjčky

Jací žadatelé o úvěr se řadí mezi problémové klienty?

V první řadě může jít o lidi bez stálého příjmu, kteří se snaží řešit svou obtížnou finanční situaci právě půjčkou. U takových klientů, kteří často využijí i více úvěrů, aby překonali svou obtížnou situaci, je třeba očekávat problémy se splácením. Nebankovní poskytovatelé v minulosti nabízeli pro tyto klienty různé půjčky bez doložení příjmu, půjčky pro dlužníky apod. V současnosti zákon limituje společnosti a tímto klientem jsou často půjčky zamítnuty.

Problemoví klienti jsou i osoby, které mají z minulosti nesplacené dluhy a jsou vedeni v některém z registru dlužníků. Nejvýznamnější databází neplatičů je Centrální registr dlužníků (CERD) a SOLUS.

Obtíže se splácením mohou mít i živnostníci ve ztrátovém podnikání, ale také lidé s nízkými příjmy, jako jsou například osoby s částečným nebo plným invalidním důchodem, osoby na mateřské dovolené (např. matky samoživitelky), důchodci atd.

Zaměstnané osoby se stálým příjmem se také mohou změnit v nesplácející dlužníky v důsledku nadhodnocení svých finančních možností a schopnosti splácet.

Zvláštní skupinu pak představují podvodní žadatelé o půjčky, kteří využívají zákony sloužící pro ochranu spotřebitelů ve svůj prospěch. Tito žadatelé mohou také často dluh delegovat na důvěřivého ručitele apod.

Jak odhalit problémové klienty?

Podstatná je důsledná kontrola tzv. bonity žadatele o půjčku. Míra bonity klienta je výsledkem analýzy souboru hodnot, jako je platební schopnost, ochota splácet, finanční minulost apod.

Na které konkrétní body se lze zaměřit při posuzování bonity klienta?

  • Zápis v registru dlužníků – databáze dlužníků představují základní nástroj k odhalení nesolventních žadatelů
  • Stálý příjem z podnikání (doložení daňového přiznání za poslední období) nebo zaměstnání (potvrzení od zaměstnavatele, výpis z účtu apod.)
  • U zaměstnanců ověření, zda žadatel není v zkušební době nebo jestli mu nekončí smlouva (vyžadovaní smlouvy na neurčito)
  • Doložení ostatních příjmů (rodičovské příspěvky, příjmy z pronájmu apod.)
  • Ověření výdajů (alimenty, jiné úvěry a leasingy, spoření, platby nájemného apod.)

Změny pro poskytovatele půjček a žadatele po novelizaci

V roce 2016 vstoupila v ČR v platnost novela zákona o spotřebitelském úvěru, která značně upravuje podmínky poskytování úvěrů. Zatímco dosud stačil pro tuto činnost živnostenský list, nyní budou podmínky přísnější. Co bude nutné?

  • Žádost na Českou národní banku o vydání licence k poskytování půjček
  • Minimálně maturitní vzdělání
  • Úspěšné zvládnutí testu znalostí finančního trhu
  • Složení základního kapitálů ve výši min. 20 mil. Kč

Novela dále klade důraz na ověřování schopností splácet i v případě nízkých půjček. Veškeré spory ohledně půjček se po úpravách budou muset řešit soudní cestou.