Amortizace

Amortizace

Amortizace je pojem, kterým se označuje snižující se hodnota vozu. Právě hodnota vozu je klíčová pro určení limitů i výše pojistného (u havarijního pojištění a některých připojištění). Pojišťovna jednoduše podle ceny nového vozidla a jeho stáří vypočítají, jaké je v současné době jeho skutečná hodnota.

V oblasti povinného ručení je slovo amortizace velmi často skloňováno. Pokud bychom ho měli přeložit do češtiny, lze na něj pohlížet jako na opotřebení. Právě to se velmi často týká starších vozů a jejich náhradních dílů. Zde je pohlíženo na to, jak je daný vůz starý a kolik má již najeto kilometrů. To je porovnáno s původní cenou dílu a výsledný rozdíl je majiteli vozu vyplacen. Ačkoliv tento způsob výpočtu ceny jednotlivých dílů vyvolává časté diskuse, pojišťovny ho především u těch starších vozů často využívají, jelikož na něm použité díly samozřejmě nemají takovou hodnotu, jako v době, kdy byl vůz zcela nový, nebo používán pouze krátce. Při výpočtu amortizace je pohlíženo na několik dalších faktorů, což má samozřejmě vliv na výslednou částku, která je majiteli poškozeného auta vyplacena. Čím je auto starší a má najeto více kilometrů, tím je amortizace, tedy opotřebení dílů větší a vyplacená částka nižší.