Balonová splátka

Balonová splátka

Pro balonové splácení je typická jedna velká splátka ke konci trvání úvěru, kdy předešlé splátky byly jen velmi nízké, případně žádné. Balonová splátka může být použita i při větším přílivu peněz coby předčasné splacení půjčky (závazku). Častěji bývá využívána firmami při investiční půjčce, kdy se dluh splatí najednou až po delší době, kdy už realizovaná investice dostatečně vydělává.