CERD

CERD

Czech Banking Credit Bureau - CERD (centrální registr dlužníků) je národní a nadnárodní registr neboli systém, který poskytuje online informace o nesplacených závazcích ekonomických subjektů. Zobrazuje negativní i positivní údaje, které jsou výstupem registrů CER, BRKI a NRKI.