Číslo bankového účtu

Toto číslo slúži ako identifikácia konkrétneho účtu v banke. Tvorí ho 6-miestne predčíslie, ktoré nemusí byť súčasťou účtu, 10-miestne základné číslo účtu a 4-miestny kód banky.