Devízový účet

Je podobný bežnému účtu, rozdiel je však v tom, že je vedený v cudzej mene. Jeho cena sa nijak výrazne nelíši od ceny bežného bankového účtu, úročenie ale môže byť od bežného účtu odlišné. Vklad a výber z takéhoto účtu je možný aj v iných menách, než v ktorej je účet vedený. Tieto výbery sú prepočítavané podľa aktuálneho menového kurzu.