Disponibilný zostatok

Disponibilný zostatok na účte predstavuje sumu s ktorou môže klient disponovať, teda ktorú je možné vybrať alebo platiť ňou. Táto suma však zahŕňa aj povolené prečerpanie, preto je zvyčajne vyššia než samotné vlastné prostriedky klienta.