Disponibilní zůstatek

Disponibilní zůstatek

Disponibilní zůstatek na účtu činí s níž může klient disponovat, tedy kterou je možné vybrat nebo platit ní. Tato částka však zahrnuje i povolené přečerpání, proto je obvykle vyšší než samotné vlastní prostředky klienta.