Doba splatnosti

Doba splatnosti

Dobou splatnosti je myšlena jak samotná doba trvání úvěru, tak i doba, po jejímž uplynutí se má uhradit pravidelná splátka. Proto se rozlišuje doba splatnosti úvěru a doba splatnosti jednotlivých splátek. Když se dlužník se splátkou opozdí, je mu účtován ve smlouvě dohodnutý poplatek, případně zákonné úroky z prodlení.