DSTI

DSTI

Ukazatel DSTI (Debt Service to Income) slouží ke stanovení únosné výše úvěru, respektive jeho splátek, používá se zejména u hypoték, ale platí pro součet celkového zadlužení žadatele o další půjčku. Ty by neměly překročit 40 % čistého měsíčního příjmu, u mladších dlužníků lze tolerovat o něco vyšší poměr, až 45 %. K dalším kriteriím pro posouzení únosné výše hypotéky nebo i dalších úvěrů patří LTV a DTI.