DTI

DTI

Ukazatel DTI (Debt to Income) je vyjádřen jako procentní poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. V současnosti se nedoporučuje překročit osminásobek, u mladších dlužníků lze výjimečně schválit i devítinásobek. K dalším kriteriím pro posouzení únosné výše hypotéky nebo i dalších úvěrů patří LTV a DSTI.