Etický kodex bank v ochraně spotřebitele

Etický kodex bank v ochraně spotřebitele

Tento etický kodex je souborem etických pravidel sloužících na ochranu spotřebitele při styku s bankami. Platí na území České republiky a vztahuje se na všechny banky České bankovní asociace. Vzniklé případné spory mezi bankou a klientem řeší institut bankovního ombudsmana, který také upravuje etický kodex. Rozhodovací činnost v případě těchto sporů však náleží soudům České republiky.