Faktoring

Jedná se o formu financování krátkodobých úvěrů, které jsou poskytnuty při dodání zboží a služeb. Podstatou je odkup pohledávek nejčastěji bez postihu k původnímu věřiteli. Důležitou funkcí faktoringu je jeho předfinancování úvěru, kdy zajistí 80% částky.