Fixná úroková sadzba

Fixná úroková sadzba sa zvyčajne používa pri hypotékach a predstavuje pevnú a nemennú úrokovú sadzbu počas určitého obdobia, zvyčajne 1 až 10 rokov. Po uplynutí tejto doby sa fixácia mení alebo úplne stráca v závislosti od konkrétnej služby.