Fixní úroková sazba

Fixní úroková sazba

Fixní úroková sazba se obvykle používá u hypoték a představuje pevnou a neměnnou sazbu během určitého období, obvykle 1 až 10 let. Po uplynutí této doby se fixace mění nebo zcela ztrácí - v závistosti na konkrétni službě.