Home banking

Home banking nebo také elektronické bankovnictví je program nainstalovaný v počítači (obdobou dnešního internetového bankovnictví, nicméně bez využívání internetu). Komunikace mezi klientem a bankou je tedy prováděna na základě počítače a programu. Home banking zabezpečuje téměř všechny bezhotovostní operace na běžném účtu v rámci dané sítě.