Identifikačný kód banky

Toto číslo, ktoré sa skladá zo 4 číslic, je súčasťou čísla bankového účtu na základe je možná identifikácia konkrétnej banky v ktorej sa účet nachádza.