Jistina

Jistina

Jistina je v podstatě výše vzaté půjčky, kterou zbývá splatit. Do jistiny se nezapočítávají úroky ani poplatky. Proto se dluh vždy skládá z jistiny a nákladů na dluh (poplatky a úroky, případně sankce). U první půjčky zdarma je jistina rovna celkovému dluhu.