Konsolidace

Konsolidace

Konsolidací rozumíme sloučení alespoň dvou aktuálních půjček do jedné půjčky nové. Smyslem konsolidace je usnadnit splácení, kdy se ze dvou a více měsíčních splátek stane jen jedna, dále ušetřit na splátkách (vyměnit dvě a více starších půjček za jednu levnější), nebo alespoň rozložit splácení do delšího časového horizontu tak, aby dlužník splácel pohodlněji a zvýšila se jeho šance na bezproblematické uhrazení celého dluhu.

Konsolidovat dokáží jak banky, tak dnes i nebankovní společnosti. Součástí sloučení půjček může být i navýšení celkové vypůjčené částky. Proces konsolidace funguje tak, že poskytovatel konsolidovaného úvěru splatí všechny úvěry předchozí (přímo na účty jednotlivých poskytovatelů) a případné navýšení odešle na účet klienta. Ten pak splácí jen jedinou splátku měsíčně. Do konsolidace lze dokonce zahrnout i hypotéku.