Leasing

Leasing

Leasing je možnost jak si pronajímat věci. Jedná se o dlouhodobý pronájem, který je smluven na základě leasingové smlouvy. Musí se stanovit částka, která je za pronájem placena, délka pronájmu a další podrobnosti. Kromě leasingu na auta se s ním lze setkat také při pronájmu budov, vlaků apod.

Rozlišujeme dva typy leasingu – finanční a operativní.

Finanční leasing je specifikován přechodem vlastnických práv po zaplacení celé částky dané věci na klienta.

Operativní leasing neakceptuje přechod vlastnických práv na toho, kdo leasing platí. Věc zůstává vlastnictvím leasingové společnosti i po skončení smlouvy. Zákazník by tedy měl platit pouze amortizaci.

Výhodou leasingu je využívání majetku bez jednorázového vynaložení peněz, jedná se o daňově uznatelný náklad. Nevýhodou je vyšší leasingová cena, při převádění majetku je věc již opotřebovaná.

Souvisejíci: půjčka na auto