LTV

LTV

“Loan To Value” stanovuje výšku úvěru k hodnotě zastavěné nemovitosti, vyjadřuje se v procentech. V současnosti banky neposkytují hypotéku na 100 % LTV, to jen ve výjimečných případech mladým lidem do 36 let. Nejčastěji jsou hypotéky poskytovány do 80 % LTV. Dalšími parametry, které se ohledně výše hypotéky posuzují, však jsou ještě DTI a DSTI.